Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 28 d. Nr. 278

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.43 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

3.43.                   licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, licencijos verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:“.  

 

1.2. Pakeisti 3.47 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

3.47.                   licencijos verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba:“.                                                                             

 

1.3. Pakeisti 3.59 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.59.                   licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimą    190“.

 

1.4. Papildyti 4.594.8 papunkčiu:

4.594.8.              vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu                                                   22 129“.

 

1.5. Pakeisti 4.595 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.595.                 nurodytų 4.594.1–4.594.5 ir 4.594.8 papunkčiuose leidimų pakeitimą:“. 

 

1.6. Pakeisti 4.60013 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60013.              standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, suderinimą  698“.

 

1.7. Papildyti 4.60015 papunkčiu:

4.60015.              sprendimo dėl sutikimo licencijos turėtojo pritarimui branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą priėmimą                                                                                       522“.

 

2.    Šio nutarimo 1.11.5 papunkčiai įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė