LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ APYGARDOS NR. 40 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. LAPKRIČIO 26 D. PROTOKOLINIO SPRENDIMO NR. 2-13 „DĖL KANDIDATĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS RIMANTĖS ŠALAŠEVIČIŪTĖS GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO 1 DALIES NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2021 m. balandžio 9 d. Nr. Sp-109

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1, 3 dalimis, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narės Aistės Žilinskienės 2021 m. balandžio 8 d. vertinimo išvadą Nr. 3-61 (1.2) „Dėl kandidatės į Lietuvos Respublikos Seimo narius Rimantės Šalaševičiūtės galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalies nuostatų pažeidimo“, nusprendžia:

Nepatvirtinti Telšių apygardos Nr. 40 rinkimų komisijos 2020 m. lapkričio 26 d. protokolinį sprendimą Nr. 2-13 „Dėl kandidatės į Lietuvos Respublikos Seimo narius Rimantės Šalaševičiūtės galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė