LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS NETEKIMO ĮGIJUS KITOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ

 

2021 m. rugsėjo 7 d. Nr. 1V-713

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 24 straipsnio 2 punktu, 26 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 3 punktu bei atsižvelgdama į Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021 m. rugpjūčio 23 d. teikimus Nr. 13P-243 ir Nr. 13P-244 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę“:

1.   N u s p r e n d ž i u, kad Lietuvos Respublikos pilietybės neteko šie asmenys:

D. A., gim. 1977 m. sausio 12 d. Lietuvoje;

R. B. (B.), gim. 1978 m. sausio 16 d. Lietuvoje;

N. D., gim. 1972 m. rugsėjo 15 d. Lietuvoje;

A. D., gim. 1995 m. sausio 10 d. Lietuvoje;

G. H., gim. 1986 m. gruodžio 11 d. Lietuvoje;

A. J. (J.), gim. 1980 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvoje;

T. J., gim. 1999 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvoje;

M. J. (J.), gim. 2002 m. liepos 18 d. Lietuvoje;

S. K., gim. 1981 m. balandžio 5 d. Latvijoje;

S. K., gim. 1959 m. kovo 26 d. Lietuvoje;

L. K. (K.), gim. 1981 m. vasario 5 d. Lietuvoje;

S. K. (K.), gim. 1975 m. kovo 11 d. Lietuvoje;

I. K. (K.), gim. 1982 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje;

N. K. (K.), gim. 1981 m. vasario 4 d. Lietuvoje;

A. (A.) L., gim. 1998 m. spalio 10 d. Lietuvoje;

M. L. (L.), gim. 1985 m. kovo 24 d. Lietuvoje;

V. M. (V. M.), gim. 1979 m. balandžio 10 d. Lietuvoje;

R. M., gim. 1984 m. birželio 1 d. Lietuvoje;

D. P. (P.), gim. 1985 m. birželio 17 d. Lietuvoje;

E. P. (E. P.), gim. 1991 m. gegužės 15 d. Lietuvoje;

E. R. (R.), gim. 1996 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje;

K. R. (R.), gim. 1987 m. lapkričio 24 d. Lietuvoje;

S. R., gim. 1989 m. vasario 2 d. Lietuvoje;

U. R. (U. R., A.-B.), gim. 1991 m. liepos 2 d. Lietuvoje;

A. S. (S.), gim. 1982 m. gruodžio 29 d. Lietuvoje;

J. S. (S.), gim. 1989 m. kovo 13 d. Lietuvoje;

M. S. (S.), gim. 1993 m. balandžio 25 d. Lietuvoje;

N. T. (T.), gim. 2002 m. spalio 14 d. Lietuvoje;

D. T.(T.), gim. 1989 m. balandžio 13 d. Lietuvoje;

J. T., gim. 1992 m. liepos 4 d. Lietuvoje;

E. V. (V.), gim. 1990 m. balandžio 16 d. Lietuvoje;

V. V., gim. 1979 m. sausio 24 d. Lietuvoje;

V. G. (G.), gim. 1981 m. lapkričio 10 d. Lietuvoje;

V. I. (I.), gim. 1953 m. sausio 9 d. Lietuvoje;

N. J. (N. J P.), gim. 1978 m. liepos 31 d. Lietuvoje;

J. K. (H.), gim. 1988 m. gegužės 18 d. Latvijoje;

M. K., gim. 1984 m. lapkričio 7 d. Lietuvoje;

I. L., gim. 1975 m. gruodžio 30 d. Lietuvoje;

V. L., gim. 1977 m. kovo 14 d. Lietuvoje;

J. M. (M.), gim. 1979 m. vasario 18 d. Lietuvoje;

S. O. (O.), gim. 1979 m. kovo 19 d. Lietuvoje;

A. P. (P.), gim. 1984 m. birželio 19 d. Lietuvoje;

R. R. (R.), gim. 1984 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvoje;

E. R. (R.), gim. 1980 m. rugsėjo 13 d. Lietuvoje;

V. S. (S.), gim. 1975 m. birželio 17 d. Lietuvoje;

Š. S. (S. S.), gim. 1979 m. gegužės 11 d. Lietuvoje;

T. Š., gim. 1958 m. vasario 18 d. Rusijoje;

I. Š. (I. S.), gim. 1995 m. liepos 22 d. Lietuvoje;

A. V. (A. V.), gim. 1980 m. spalio 23 d. Lietuvoje;

A. V., gim. 1959 m. vasario 22 d. Rusijoje;

Z. W., gim. 1987 m. liepos 16 d. Lietuvoje;

A. Z. (G.), gim. 1968 m. rugsėjo 11 d. Lietuvoje.

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui per šešis mėnesius Viešojo administravimo įstatymu nustatyta tvarka arba iš karto Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius, ar per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt) per vieną mėnesį Administracinių bylų teisenos įstatymu nustatyta tvarka. Apskundimo terminas skaičiuojamas nuo šio įsakymo paskelbimo Teisės aktų registre arba nuo šio įsakymo nuorašo įteikimo dienos.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Agnė Bilotaitė