LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO Nr. D1-96 „DĖL GAMTINIO KARKASO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 4 d. Nr. D1-365

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiu galios Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“, 13 punktą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Navickas