herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITAI

 

2017 m. gegužės 31 d.  Nr. T-135

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-99, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Joniškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano ataskaitai (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis