LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. V-1210

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą (13 priedas), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, ir 1 lentelės 22 punktą išdėstau taip:

 

„22. Inkasatorių, apsaugos darbuotojų, apsaugininkų, apsaugos vadovų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas

1 kartą per 2 metus

Šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai arba darbo medicinos gydytojas

Oftalmologas,

neurologas,

otorinolaringologas,

psichiatras,

esant indikacijų – kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai

Regėjimo aštrumo, refrakcijos,

vestibulinės funkcijos ištyrimas,

esant indikacijų – audiograma

1. Regėjimas su korekcija silpnesnis nei 0,8 viena ir 0,5 – kita akimi.

2. Refrakcijos anomalijos: trumparegiškumas

(daugiau kaip 4,0D), progresuojantis trumparegiškumas su pakitimais akių dugne, hipermetropija – daugiau kaip 4,0D, hipermetropinis astigmatizmas – daugiau kaip 1,0D, miopinis astigmatizmas – daugiau kaip 1D.

3. Vestibulinės funkcijos sutrikimai: H81; H82.

4. Įvairios etiologijos klausos susilpnėjimas abiem ausimis, kai šnabždesys girdimas mažesniu kaip 3 m atstumu: H65.2; H65.3; H66.1; H66.2; H74.0, H74.1; H74.2; H74.3; H80; H83; H90; H91.0; H91.1; H91.3; H91.8; H91.9; H93.3; H94. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas otorinolaringologas.

5. Galūnės, plaštakos, pėdos trūkumas.

6. Periferinių kraujagyslių ligos (obliteruojantis endarteritas, Raynaud sindromas, varikozinis venų išsiplėtimas ir kitos): I70-I73.0, I77.6, I83.0, I83.1, I83.2.

7. Lėtinės, dažnai paūmėjančios, odos ligos: L23-L24, L50, L53. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas dermatovenerologas.

8. Epilepsija: G40.

9. Alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija: F10–F19. Individualiu atveju dėl galimybės dirbti sprendžia gydytojas psichiatras.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga