LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 9 d. Nr. V-2783

Vilnius

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnio 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.

5.

Rivaroxabanum

I25.2

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai“

 

2. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 5 skirsnio 5.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.

18.

Rivaroxabanum

I20.8

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai“

 

3. Papildau X skyriaus „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį 2.25 papunkčiu:

„2.

25.

Formoteroli fumaratum et Glycopyrronii bromidum et Budesonidum

J44“

 

 

4. Pakeičiu XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 3 skirsnio 3.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.

13.

Rivaroxabanum

Z95.1, Z95.5

Skiriamas kartu su acetilsalicilo rūgštimi aterotrombozinių reiškinių profilaktikai suaugusiems pacientams, sergantiems vainikinių arterijų liga arba simptomine periferinių arterijų liga, esant didelei išeminių reiškinių rizikai“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys