LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m.  gruodžio 30 d. Nr. V- 1445

Vilnius

 

Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m.  gruodžio 5 d. nutarimą Nr. DT-12/12,

p a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“, 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Tvarsčiai

5.1. Ilgiau negu 30 dienų negyjančioms trofinėms opoms, opoms po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko), praguloms iki 5 mm gylio gydyti (TLK-10-AM kodai – L89, L97, I83.0, L98, I83.2, I89, L59.9) per mėnesį išrašoma 10 vienetų tvarsčių kiekvienai opai.

5.2. Vaikų nudegimams gydyti (TLK-10-AM kodai – T20-T25, T29-T30) nuo diagnozės nustatymo dienos,  per gydymo kursą išrašant iki 10 vienetų tvarsčių.

5.3. Asmenims, kuriems negali būti skiriami hidrokoloidiniai ar silikoniniai ar kitos sudėties (poliuretano putų, popilpropileno, alginato, politetrafluoretileno (PTFE), viskozės, celiuliozės ar šių medžiagų kombinacijų) tvarsčiai, per mėnesį išrašoma ne daugiau kaip
3 kg alignino ir 5 m marlės arba ne daugiau kaip 20 marlės tvarsčių (kiekvienai opai) ir ne daugiau kaip 5 pleistrai ritinėlyje (kiekvienai opai).

5.4. Išrašant tvarsčius, asmens sveikatos istorijoje turi būti pažymimas trofinės opos, opos po spindulinio gydymo (dėl piktybinio naviko), pragulos ar žaizdos dydis (ilgis, plotis, gylis).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                Rimantė Šalaševičiūtė