LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. V-241

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.3.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad:

2.3.3.2.1. asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų), ir asmuo buvo paskiepytas:

2.3.3.2.1.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.3.3.2.1.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.3.3.2.1.3. viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.3.3.2.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos doze;“.

1.2. Pakeičiu 2.4.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4.3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad:

2.4.3.2.1. asmens skiepijimas skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „Spikevax“, „Vaxzevria“, „Covishield“ ar „Nuvaxovid“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų, bet ne daugiau kaip 270 dienų (270 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų),  ir asmuo buvo paskiepytas:

2.4.3.2.1.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

2.4.3.2.1.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

2.4.3.2.1.3. viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;

2.4.3.2.2. asmuo yra paskiepytas sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos doze;“.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 2.41 papunktį.

1.4. Pakeičiu 2.43 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.43. asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai ar pilkai zonai, (išskyrus asmenis, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, nuo kurio praėjo ne daugiau kaip 90 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką), ne vėliau kaip trečią atvykimo į Lietuvos Respubliką dieną rekomenduojama savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR).“

1.5. Pakeičiu 2.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.1. netaikoma asmenims, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų geltonai zonai;“.

1.6. Pakeičiu 2.5.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.5.2. kai jie vyksta darbo reikalais į Baltarusijos Respubliką ar Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį ir grįžta į Lietuvos Respubliką 24 val. laikotarpiu nuo išvykimo iš Lietuvos Respublikos ir užsienio šalyje neturi artimų kontaktų su kitais asmenimis;“.

1.7. Pakeičiu 2.5.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5.8. netaikoma asmenims nuo 12 iki 16 metų, atvykusiems iš šalių, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše priskirtų pilkai zonai, ir turintiems ne anksčiau nei 72 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto SARS- CoV- 2 PGR tyrimo arba ne anksčiau nei 48 valandų laikotarpiu (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikto antigeno testo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti neigiamą rezultatą. Jei COVID-19 tyrimas atliekamas atvykus į Lietuvos Respubliką, privaloma izoliuotis iki tyrimo rezultato gavimo;“.

1.8. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą įtraukiamos šalys (Europos Sąjungos šalims priklausančios salos, iš kurių į Lietuvos Respubliką organizuojami tiesioginiai skrydžiai, vertinamos atskirai):

2.8.1. šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės;

2.8.2. šalys, priskiriamos geltonai zonai: Šveicarijos Konfederacija ir Europos ekonominės erdvės valstybės (vadovaujantis 2022 m. sausio 25 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2022/107 dėl suderinto požiūrio, kuriuo siekiama sudaryti palankesnes sąlygas saugiai ir laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu, kuria pakeičiama Rekomendacija (ES) 2020/1475) (toliau – rekomendacija 2022/107);

2.8.3. šalys, priskiriamos pilkai zonai: trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės), iš kurių atvykus netaikomos rekomendacijos 2022/107 nuostatos.“

1.9. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 5 d.

2.2. šio įsakymo nuostatos taikomos asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-241

redakcija)

 

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PAVEIKTŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

 

Šalis (teritorija)

 

Taikomi reikalavimai keliautojams

 

1.

 

Šalys, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės

 

-

Privalomas NVSC anketos pildymas

 

Privalomas COVID-19 tyrimas iki atvykimo, antras testas (PGR) ne vėliau kaip 3 atvykimo dieną ir trečias testas (PGR) ne anksčiau kaip 7 ir ne vėliau kaip 10 atvykimo dieną (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

Privaloma 7 d. izoliacija (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

(yra išimčių)

 

2.

 

Šalys, priskiriamos geltonai zonai

2.1.

Airija

Privalomas NVSC anketos pildymas

 

Privalomas COVID-19 tyrimas (neskiepytiems ir nepersirgusiems)

 

Rekomenduojama ne vėliau kaip 3 atvykimo dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR) (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

(yra išimčių)

2.2.

Austrijos Respublika

2.3.

Belgijos Karalystė

2.4.

Bulgarijos Respublika

2.5.

Čekijos Respublika

2.6.

Danijos Karalystė

2.7.

Estijos Respublika

2.8.

Graikijos Respublika (įskaitant Korfu, Kefaloniją, Zakintą, Tasą, Kretą, Rodą ir Santorinį)

2.9.

Islandijos Respublika

2.10.

Ispanijos Karalystė (įskaitant Maljorką, Fuerteventūrą, Tenerifę ir Gran Kanariją)

2.11.

Italijos Respublika

2.12.

Kipro Respublika

2.13.

Kroatijos Respublika

2.14.

Latvijos Respublika

2.15.

Lenkijos Respublika

2.16.

Lichtenšteino Kunigaikštystė

2.17.

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

2.18.

Maltos Respublika

2.19.

Nyderlandų Karalystė

2.20.

Norvegijos Karalystė

2.21.

Portugalijos Respublika (įskaitant Madeirą)

2.22.

Prancūzijos Respublika (įskaitant Martiniką, Prancūzijos Gvianą, Reunjoną ir Majotą)

2.23.

Rumunija

2.24.

Slovėnijos Respublika

2.25.

Slovakijos Respublika

2.26.

Suomijos Respublika

2.27.

Švedijos Karalystė

2.28.

Šveicarijos Konfederacija

2.29.

Vengrijos Respublika

2.30.

Vokietijos Federacinė Respublika

3.

Šalys, priskiriamos pilkai zonai

3.1.

Afganistano Islamo Respublika

Privalomas NVSC anketos pildymas

 

Privalomas COVID-19 tyrimas

ir 7 d. izoliacija

 

Rekomenduojama ne vėliau kaip 3 atvykimo dieną savo lėšomis atlikti COVID-19 tyrimą (greitąjį antigeno testą ar PGR) (įskaitant persirgusius ir vakcinuotus asmenis)

 

(yra išimčių)

3.2.

Albanijos Respublika

3.3.

Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

3.4.

Amerikos Samoa*

3.5.

Andoros Kunigaikštystė

3.6.

Angolos Respublika

3.7.

Antigva ir Barbuda

3.8.

Argentinos Respublika

3.9.

Armėnijos Respublika

3.10.

Aruba*

3.11.

Australija

3.12.

Azerbaidžano Respublika

3.13.

Bahamų Sandrauga

3.14.

Bahreino Karalystė

3.15.

Baltarusijos Respublika

3.16.

Bangladešo Liaudies Respublika

3.17.

Barbadosas

3.18.

Belizas

3.19.

Benino Respublika

3.20.

Bermuda*

3.21.

Bisau Gvinėjos Respublika

3.22.

Bolivijos Daugiatautė Valstybė

3.23.

Bosnija ir Hercegovina

3.24.

Botsvanos Respublika

3.25.

Brazilijos Federacinė Respublika

3.26.

Brunėjaus Darusalamas

3.27.

Burkina Fasas

3.28.

Burundžio Respublika

3.29.

Butano Karalystė

3.30.

Centrinė Afrikos Respublika

3.31.

Čado Respublika

3.32.

Čilės Respublika

3.33.

Dominikos Sandrauga

3.34.

Dominikos Respublika

3.35.

Dramblio Kaulo Kranto Respublika

3.36.

Džibučio Respublika

3.37.

Egipto Arabų Respublika

3.38.

Ekvadoro Respublika

3.39.

Eritrėjos Valstybė

3.40.

Esvatinio Karalystė

3.41.

Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

3.42.

Fidžio Respublika

3.43.

Filipinų Respublika

3.44.

Gabono Respublika

3.45.

Gajanos Respublika

3.46.

Gambijos Respublika

3.47.

Ganos Respublika

3.48.

Gibraltaras*

3.49.

Grenada

3.50.

Guamas*

3.51.

Gvatemalos Respublika

3.52.

Gvinėjos Respublika

3.53.

Haičio Respublika

3.54.

Hondūro Respublika

3.55.

Indijos Respublika

3.56.

Indonezijos Respublika

3.57.

Irako Respublika

3.58.

Irano Islamo Respublika

3.59.

Izraelio Valstybė

3.60.

Jamaika

3.61.

Japonija

3.62.

Jemeno Respublika

3.63.

Jordanijos Hašimitų Karalystė

3.64.

Juodkalnija

3.65.

Jungtinės Amerikos Valstijos

3.66.

Jungtiniai Arabų Emyratai

3.67.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė 

3.68.

Kaimanų salos*

3.69.

Kalėdų sala*

3.70.

Kambodžos Karalystė

37.1.

Kamerūno Respublika

3.72.

Kanada

3.73.

Kataro Valstybė

3.74.

Kazachstano Respublika

3.75.

Kenijos Respublika

3.76.

Kinijos Liaudies Respublika

3.77.

Kirgizijos Respublika

3.78.

Kiurasao*

3.79.

Kolumbijos Respublika

3.80.

Komorų Sąjunga

3.81.

Kongo Demokratinė Respublika

3.82.

Kongo Respublika

3.83.

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

3.84.

Korėjos Respublika

3.85.

Kosovo Respublika*

3.86.

Kosta Rikos Respublika

3.87.

Kubos Respublika

3.88.

Kuko salos*

3.89.

Kuveito Valstybė

3.90.

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

3.91.

Lesoto Karalystė

3.92.

Libano Respublika

3.93.

Liberijos Respublika

3.94.

Libijos Valstybė

3.95.

Madagaskaro Demokratinė Respublika

3.96.

Malaizija

3.97.

Malavio Respublika

3.98.

Maldyvų Respublika

3.99.

Malio Respublika

3.100.

Maroko Karalystė

3.101.

Maršalo Salų Respublika

3.102.

Mauricijaus Respublika

3.103.

Mauritanijos Islamo Respublika

3.104.

Meksikos Jungtinės Valstijos

3.105.

Mianmaro Sąjungos Respublika

3.106.

Mikronezijos Federacinės Valstijos

3.107.

Moldovos Respublika

3.108.

Monako Kunigaikštystė

3.109.

Mongolija

3.110.

Montseratas*

3.111.

Mozambiko Respublika

3.112.

Namibijos Respublika

3.113.

Naujoji Zelandija

3.114.

Nauru Respublika

3.115.

Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

3.116.

Nigerijos Federacinė Respublika

3.117.

Nigerio Respublika

3.118.

Nikaragvos Respublika

3.119.

Omano Sultonatas

3.120.

Pakistano Islamo Respublika

3.121.

Palestina*

3.122.

Panamos Respublika

3.123.

Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

3.124.

Paragvajaus Respublika

3.125.

Peru Respublika

3.126.

Pietų Afrikos Respublika

3.127.

Pietų Sudano Respublika

3.128.

Prancūzijos Polinezija*

3.129.

Puerto Riko Sandrauga*

3.130.

Pusiaujo Gvinėjos Respublika

3.131.

Ruandos Respublika

3.132.

Rusijos Federacija

3.133.

Sakartvelas

3.134.

Saliamono salos

3.135.

Salvadoro Respublika

3.136.

Samoa Nepriklausomoji Valstybė

3.137.

San Marino Respublika

3.138.

San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika 

3.139.

Saudo Arabijos Karalystė

3.140.

Seišelių Respublika

3.141.

Senegalo Respublika

3.142.

Sent Kitsas ir Nevis

3.143.

Sent Lusija

3.144.

Sent Vinsentas ir Grenadinai

3.145.

Serbijos Respublika

3.146.

Siera Leonės Respublika

3.147.

Singapūro Respublika

3.148.

Sirijos Arabų Respublika

3.149.

Somalio Federacinė Respublika

3.150.

Sudano Respublika

3.151.

Surinamo Respublika

3.152.

Šiaurės Makedonijos Respublika

3.153.

Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

3.154.

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)*

3.155.

Tadžikistano Respublika

3.156.

Tailando Karalystė

3.157.

Taivanas*

3.158.

Tanzanijos Jungtinė Respublika

3.159.

Terksas ir Kaikosas*

3.160.

Togo Respublika

3.161.

Tongos Karalystė

3.162.

Trinidado ir Tobago Respublika

3.163.

Tuniso Respublika

3.164.

Turkijos Respublika

3.165.

Turkmėnistanas

3.166.

Tuvalu

3.167.

Ugandos Respublika

3.168.

Ukraina

3.169.

Urugvajaus Rytų Respublika

3.170.

Uzbekistano Respublika

3.171.

Vanuatu Respublika

3.172.

Venesuelos Bolivaro Respublika

3.173.

Vietnamo Socialistinė Respublika

3.174.

Zambijos Respublika

3.175.

Zimbabvės Respublika

3.176.

Žaliojo Kyšulio Respublika

 

* Teritorijos, nesančios JT narėmis

 

_____________________