LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. XIII-2849 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VIII (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 16 d. Nr. XIII-3064

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. XIII-2849 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 156 ir 157 punktais:

„156.

XIIIP-4954

Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

A. Širinskienė

A. Širinskienė

157.

XIIIP-4957

Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

P. Saudargas,

S. Šedbaras,

D. Gaižauskas

P. Saudargas,

S. Šedbaras,

D. Gaižauskas“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis