herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. A-365 „DĖL MIRUSIŲJŲ PALAIKŲ TVARKYMO IR LAIDOTUVIŲ ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VISOJE ŠALYJE DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS PASKELBIMO LAIKOTARPIU“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 22 d. Nr. A-565

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

k e i č i u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A-365 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo ir laidotuvių organizavimo ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“:

1. preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1472 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“, Žmonių palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-90 (su pakeitimu, padarytu 2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-31), 14 punktu“;

2. 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui (toliau – Viešosios tvarkos poskyris) kontroliuoti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1472 „Dėl mirusiųjų palaikų tvarkymo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės paskelbimo laikotarpiu“ (toliau – Sprendimas)“.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Valė Kulvinskienė