Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL 2022–2030 METŲ plėtros programos valdytojos

LIETUVOS RESPUBLIKOS švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. kovo 16 d. Nr. 240

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, 4.4 pažangos uždavinį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto plėtros programą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė