LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1038 „DĖL PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ, ĮGYTŲ IKI SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO, PRILYGINIMO BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO PROFESINEI KVALIFIKACIJAI, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-1038

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymą Nr. V-1038 „Dėl profesinių kvalifikacijų, įgytų iki slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų, vaikų medicinos seserų, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerių švietimo įstaigoms, bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio studijas, įgijo vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms, bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio krašto apsaugai arba akušerio profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje bei gavo tai patvirtinančius diplomus ir iki 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi slaugos praktika Lietuvos Respublikoje;“

2.  Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. asmenims, kurie baigė vaikų įstaigų medicinos seserų, vaikų medicinos seserų, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerių švietimo įstaigoms, bendruomenės sveikatos priežiūros arba akušerio studijas, įgijo vyriausiosios medicinos sesers vaikų įstaigoms, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers vaikų įstaigoms, bendruomenės slaugytojo, medicinos felčerio, felčerio, medicinos felčerio švietimo įstaigoms, medicinos felčerio mokykloms, medicinos felčerio krašto apsaugai arba akušerio profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje bei gavo tai patvirtinančius diplomus, tačiau iki 1999 m. gegužės 25 d. nesivertė slaugos praktika Lietuvos Respublikoje, bet yra baigę Kauno medicinos universiteto 120 val. LEMON „Slauga“ arba mokymą vykdančios institucijos 144 val. „Slaugos teorija ir praktika“ tobulinimo programą ir nuo 1999 m. gegužės 25 d. vertėsi slaugos praktika ne mažiau kaip 3 m. Lietuvos Respublikoje;“

3. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 

1.4. asmenims, kurie baigė sanitarijos felčerio, higienos, felčerio laboranto, laboratorinės diagnostikos arba medicininės laboratorinės diagnostikos studijas ir įgijo diplomus bei sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto, felčerio laboranto ar medicininės diagnostikos laboranto profesinę kvalifikaciją buvusioje Sovietų Sąjungoje arba Lietuvos Respublikoje, bet yra baigę Kauno medicinos universiteto 120 val. LEMON „Slauga“ arba mokymą vykdančios institucijos 144 val. „Slaugos teorija ir praktika“ tobulinimo programą ir nepertraukiamai vertėsi slaugos praktika ne mažiau kaip 3 m. per paskutinių 5 metų laikotarpį Lietuvos Respublikoje.“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga