LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1572

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. V-408 „Dėl gyventojų savivaldybėse informavimo organizavimo“.

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 17 d. sprendimą Nr. V-411 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. V-464 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių“.

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 20 d. sprendimą Nr. V-474 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo“.

5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 24 d. sprendimą Nr. V-521 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo ne asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose karantino laikotarpiu“.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. V-526 „Dėl informacijos apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų rezultatus teikimo“.

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. V-530 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų mokymo“.

8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. V-533 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratorinių tyrimų atlikimo nacionalinio vėžio instituto laboratorijoje“.

9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 25 d. sprendimą Nr. V-535 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“.

10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“.

11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. V-573 „Dėl mobilių punktų ir (ar) mobilių brigadų veiklos organizavimo ir vykdymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. V-579 „Dėl nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos materialinių išteklių apsaugos užtikrinimo“.

13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. V-590 „Dėl žmogiškųjų išteklių pasitelkimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonėms įgyvendinti“.

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. V-593 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų testavimo siekiant valdyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą“ su visais pakeitimais ir papildymais.

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. V-646 „Dėl kompensuojamųjų vaistinių preparatų užsienio kalba paženklintomis pakuotėmis ir su pakuotės lapeliais, parengtai užsienio kalba, išpardavimo“.

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. V-671 „Dėl informacijos apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozavimą, gydymą ir jo valdymui taikomų priemonių rezultatus teikimo ir skelbimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 2 d. sprendimą Nr. V-681 „Dėl Lietuvos kariuomenės pristatytų mėginių ištyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje“ su visais pakeitimais ir papildymais.

18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 3 d. sprendimą Nr. V-715 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo organizavimo“.

19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. V-727 „Dėl rekomendacinės darbo sutarties dviems darbdaviams formos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“.

20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 6 d. sprendimą Nr. V-736 „Dėl laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti atlikimo prioritetų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 8 d. sprendimą Nr. V-768 „Dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) epideminės situacijos, infekcijų kontrolės reikalavimų laikymosi ir atvejų valdymo įvertinimo stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimą Nr. V-858 „Dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo santykių skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“.

23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-885 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių prevencinių laboratorinių bandymų atlikimo“.

24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. V-992 „Dėl informacijos teikimo“.

25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. V-999 „Dėl laboratorinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos statistinių duomenų pagal gyventojų tikslines grupes teikimo“.

26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. V-1129 „Dėl žmogiškųjų išteklių pasitelkimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonėms įgyvendinti“.

27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. V-1182 „Dėl informacijos apie asmeninės apsaugos priemonių sunaudojimą pateikimo“.

28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 8 d. sprendimą Nr. V-1404 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, skirtos COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) valdyti, plėtros“.

29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 10 d. sprendimą Nr. V-1824 „Dėl pacientų registracijos asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti gerinimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. V-2105 „Dėl pasirengimo rinkimams“.

31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. V-2108 „Dėl rinkimų stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos ir kitose įstaigose organizavimo būtinų sąlygų“.

32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. V-2408 „Dėl pavedimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą organizuojančioms ir šias paslaugas teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir savivaldybių administracijoms vykdymo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 11 d. sprendimą Nr. V-2586 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo namuose COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems asmenims organizavimo tvarkos aprašas“ su visais pakeitimais ir papildymais.

34. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. V-2902 „Dėl pavedimo parengti ir vykdyti sveikatos priežiūros specialistų mokymo programą“.

35. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrovalstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 11 d. sprendimą Nr. V-2903 „Dėl Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro atliekamo paviršių tyrimo dėl užterštumo SARS-CoV-2 medžiaga“.

36. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 12 d. sprendimą Nr. V-303 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą Vilniaus miesto savivaldybės įmonėse“ su visais pakeitimais ir papildymais.

37. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-463 „Dėl renginių, kurių metu neišlipama iš automobilio, organizavimo būtinų sąlygų“.

38. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. V-472 „Dėl pasimatymų pataisos įstaigose ir tardymo izoliatoriuose organizavimo ir vykdymo būtinų sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais.

39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ su visais pakeitimais ir papildymais.

40. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 4 d. sprendimą Nr. V-1021 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigose“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                       Arūnas Dulkys