LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 132 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. lapkričio 9 d. Nr. XIV-2228

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 132 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 132 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Darbuotojams, paskirtiems naujagimių globėjais, suteikiamos atostogos už laiką nuo globos nustatymo dienos, iki kūdikiui sukanka septyniasdešimt dienų. Įmotėms suteikiamos trisdešimties kalendorinių dienų trukmės atostogos, kurioms mutatis mutandis taikomos šio kodekso 133 straipsnio 2 dalies nuostatos.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda