Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pareigybės pavadinimo PAKEITIMO ir LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. LAPKRIČIO 18 D. NUTARIMO NR. 1537 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYNYBOS PATARĖJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 7 d. Nr. 16
Vilnius

 

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 7 d. nutarimą Nr. 1402 „Dėl Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie tarptautinių organizacijų Vienoje įsteigimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pareigybės pavadinimą į Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie tarptautinių organizacijų Vienoje.

2. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 1537 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pareigybės įsteigimo Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYNYBOS PATARĖJO PAREIGYBĖS ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE PRIE TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ VIENOJE

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1522 „Dėl Lietuvos Respublikos gynybos patarėjų nuostatų patvirtinimo“, 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įsteigti Lietuvos Respublikos gynybos patarėjo pareigybę Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie tarptautinių organizacijų Vienoje.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas