LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 533 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-2664

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 533 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 533 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

533 straipsnis. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo šiurkštus pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų šiurkštus pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 533 straipsnyje nurodytų administracinių nusižengimų teisena, kuri pradėta dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo padarytų veikų, pagal šį įstatymą neturinčių administracinio nusižengimo požymių, nutraukiama vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis dėl administracinių nusižengimų teisenos nutraukimo.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda