LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL EGIDIJAUS DRAGŪNO IR VIKTORO USPASKICHO SKLEISTOS DARBO PARTIJOS POLITINĖS REKLAMOS

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. Sp-23

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. sausio 25 d. pažymą Nr. 3-10 (1.2) „Dėl Egidijaus Dragūno ir Viktoro Uspaskicho skleistos Darbo partijos politinės reklamos“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvės Darbo partijos paslėpta politine reklama:

1.1. 2020 m. spalio 13–17 dienomis Viktoro Uspaskicho „Facebook“ „Politiko“ paskyroje jo vardu atlygintinai skleistą ir Darbo partijos iš politinės kampanijos sąskaitos apmokėtą politinės reklamos įrašą;

1.2. 2020 m. spalio 1 ir 8 dienomis Egidijaus Dragūno „Youtube“ paskyroje „SelMusic“ ir spalio 2 dieną socialiniame interneto tinkle „Facebook“ paskelbtus susitikimų su Viktoru Uspaskichu laidų įrašus;

1.3. 2020 m. rugsėjo mėn. socialiniuose interneto tinkluose „Instagram“ ir „Facebook“ Egidijaus Dragūno skleistą Darbo partijos politinės reklamos įrašą.

2. Pripažinti, kad 2020 m. spalio 2–6 dienomis ir spalio 5–10 dienomis Viktoro Uspaskicho „Facebook“ „Politiko“ paskyroje atlygintinai skleistų įrašų žymėjimas neatitinka Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo 23.1 papunkčio reikalavimų.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė