HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-1128 „DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO, LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO, PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 21 d. Nr. D1-929

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 „Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 1 priedo 1 punktą nauja 5 pastraipa:

„Limituota lašišų ir šlakių žvejyba draudžiama nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d.“

2. Pakeičiu 1 priedo 9 punkto 6 pastraipą ir išdėstau ją taip:

„Žvejybos vietos ir žvejo mėgėjo kortelių limitas metams:

 

Eil.

Nr.

Vandens telkinys

 

Savivaldybė

 

Telkinio plotas, ha

Žvejo mėgėjo kortelių kiekis, vnt.

1.

Tolokių ež.

Alytaus r.

11,6

neribojamas

2.

Kavalio ež.

Alytaus r.

140,4

neribojamas

3.

Smulkio ež.

Anykščių r.

43,8

neribojamas

4.

Joskučio ež.

Ignalinos r.

38,5

neribojamas

5.

Krūminių tv.

Varėnos r.

53,0

neribojamas

6.

Musios ež.

Vilniaus r.

58,7

neribojamas“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas