KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALVYDO KNYZELIO APDOVANOJIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS KELMĖS RAJONUI“

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. T-3

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos 2019 m. sausio 10 d. teikimą Nr. (1.4) S-10 „Dėl duomenų pateikimo“ Kelmės rajono savivaldybės tarybai apdovanoti Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ bei į Kelmės rajono garbės piliečio vardo suteikimo ir garbės ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ skyrimo kandidatų atrankos komisijos 2019 m. sausio 21 d. protokolą Nr. VK-31, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Apdovanoti Alvydą Knyzelį Kelmės rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ už aktyvią ir reikšmingą kūrybinę bei šviečiamąją veiklą puoselėjant Kelmės krašto etninę kultūrą, profesionalųjį ir mėgėjų meną.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Vaclovas Andrulis