Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 1 d. Nr. 727

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildyti 4.5831 papunkčiu:

4.5831.      žemės ar miškų ūkio transporto priemonių ES tipo patvirtinimo:         

4.5831.1.     liudijimo išdavimą                                                                                  640

4.5831.2.     praplėtimo liudijimo išdavimą                                                                391

4.5831.3.     liudijimo patikslinimą                                                                             23“.

2. Papildyti 4.5832 papunkčiu:

4.5832.        žemės ar miškų ūkio transporto priemonės nacionalinio tipo patvirtinimo liudijimo išdavimą  150“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka