LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 23, 24, 25, 26, 30 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-2145 1, 2, 3, 4 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. XIII-171

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Alui taikomas 7,11 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.“

2 . Pripažinti netekusia galios 1 straipsnio 3 dalį.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pakeisti 24 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

24 straipsnis. Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams taikomi akcizų tarifai:

1) vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, – 65,46 euro už produkto hektolitrą;

2) šio straipsnio 1 punkte nenurodytiems gėrimams – 164,67 euro už produkto hektolitrą.“

2. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 3 dalį.

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Tarpiniams produktams taikomi akcizų tarifai

Tarpiniams produktams taikomi tokie akcizų tarifai:

1) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų, – 185,82 euro už produkto hektolitrą;

2) tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų, – 264,52 euro už produkto hektolitrą.“

2. Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 3 dalį.

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pakeisti 26 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Etilo alkoholiui taikomas 1 665,04 euro už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.“

2. Pripažinti netekusia galios 4 straipsnio 3 dalį.

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 dalį, 2 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2016 m. kovo 1 d.“

2. Pripažinti netekusia galios 7 straipsnio 3 dalį.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė