HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-967 „DĖL VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO 2014–2020 M. PLANO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 4 d. Nr. D1-266

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-967 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2012 m. plano įgyvendinimo“ 1 priedo 25 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„25.

3.3.2. rengti kasmetines išsamias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ataskaitas pagal atskiras programas atliekų srityse

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

2014–2020 metai“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                    Kęstutis Navickas