LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2022 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. SV-S-384 „DĖL SEIMO NARIŲ DALYVAVIMO TARPPARLAMENTINĖJE BENDROS UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKOS BEI BENDROS SAUGUMO IR GYNYBOS POLITIKOS KONFERENCIJOJE“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 24 d. Nr. SV-S-400

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2022 m. vasario 11 d. sprendimą
Nr. SV-S-384 „Dėl S
eimo narių dalyvavimo Tarpparlamentinėje bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijoje“ ir 1 punktą išdėstyti taip:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją Andrių Mazuronį, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką Lauryną Kasčiūną, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkę Laimą Liuciją Andrikienę, Seimo narius Arminą Lydeką ir Emanuelį Zingerį 2022 m. vasario 24–26 d. dalyvauti Tarpparlamentinėje bendros užsienio ir saugumo politikos bei bendros saugumo ir gynybos politikos konferencijoje Paryžiuje (Prancūzijos Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto biuro vedėjas Evaldas Sinkevičius ir Užsienio reikalų komiteto biuro patarėja (ES) Eglė Maželė.

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                                     Jurgis Razma