Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 5 d. Nr. 312

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. XIII‑3443 „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvai pagražinti draugijos metais“ 2 straipsnio 1 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimo 2021 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir atitinkamoms institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Akmenės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, viešajai įstaigai Alytaus kultūros centrui, Birštono muziejui, Elektrėnų kultūros centrui, Marijos ir Jurgio Šlapelių namui-muziejui, Lietuvai pagražinti draugijai, viešajai įstaigai Lazdijų kultūros centrui, Lazdijų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, koncertinei įstaigai „Kauno santaka“, Kauno rajono Ramučių kultūros centrui, Marijampolės kultūros centrui, Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centrui, Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Truskavos kultūros centrui, Utenos kraštotyros muziejui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, XXVII knygos mėgėjų draugijai – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Akmenės rajono savivaldybei, Alytaus miesto savivaldybei, Birštono savivaldybei, Elektrėnų savivaldybei, Joniškio rajono savivaldybei, Jurbarko rajono savivaldybei, Kauno miesto savivaldybei, Kauno rajono savivaldybei, Kazlų Rūdos savivaldybei, Kėdainių rajono savivaldybei, Kupiškio rajono savivaldybei, Lazdijų rajono savivaldybei, Marijampolės savivaldybei, Pakruojo rajono savivaldybei, Panevėžio miesto savivaldybei, Panevėžio rajono savivaldybei, Rokiškio rajono savivaldybei, Šiaulių miesto savivaldybei, Šiaulių rajono savivaldybei, Šilalės rajono savivaldybei, Šilutės rajono savivaldybei, Trakų rajono savivaldybei, Utenos rajono savivaldybei, Varėnos rajono savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

 

Kultūros ministras                                                                           Simonas Kairys

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m. gegužės 5 d.   nutarimu Nr. 312

 

 

LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJOS METŲ MINĖJIMO 2021 METAIS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

 

I SKYRIUS

LEIDYBOS IR VIEŠINIMO DARBAI

1.

Skleisti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (toliau – LRT) naujienų programose, portale LRT.lt informaciją apie Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimui skirtus renginius

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

2.

Portale LRT.lt sukurti specialias žymas, kurios nukreips į visas su Lietuvai pagražinti draugija susijusias publikacijas, televizijos ir radijo programas

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

3.

Parengti ir išleisti istorinę knygą – albumą „Tautos kuriama Lietuva“, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos įkūrimo 100-mečiui ir atkūrimo 25-mečiui paminėti

Lietuvai pagražinti draugija

2021 m. II ketvirtis

4.

Transliuoti Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimui skirtą Respublikinį renginį per „LRT PLIUS“ televizijos kanalą laidoje „Septynios Kauno dienos“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II ketvirtis

5.

Organizuoti vaizdo užsklandos, skirtos Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti, sukūrimą

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

2021 m. II ketvirtis

6.

Transliuoti LRT televizijos programose, interneto svetainėje www.lrt.lt Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti skirtą vaizdo užsklandą

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

7.

Parengti informacinius stendus svarbiose geologinių reiškinių / radinių vietose, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

8.

Transliuoti per LRT televizijos kanalus dokumentinį filmą apie draugijos įkūrėją Juozą Tumą‑Vaižgantą –

„Tumo kodeksas“

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2021 m. III ketvirtis

II SKYRIUS

KONFERENCIJOS, MINĖJIMAI, KULTŪRINIAI, EDUKACINIAI IR PAŽINTINIAI RENGINIAI

9.

Organizuoti renginius: Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio parko sodinimą, parko stendo-stogastulpio atidengimą, jubiliejaus minėjimą Kupiškyje, draugijos kūrėjo prof. Povilo Matulionio tėviškėje

Lietuvai pagražinti draugija,

Kupiškio rajono savivaldybė

2021 m. II ketvirtis

 

10.

Organizuoti minėjimą Šlapelių namuose-muziejuje Vilniuje, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lietuvai pagražinti draugija,

Marijos ir Jurgio Šlapelių namas-muziejus

2021 m. II ketvirtis

 

11.

Organizuoti pirmąjį ekologinį kultūros miško festivalį Kazlų Rūdos miesto parke, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Kazlų Rūdos savivaldybė

 

2021 m. II ketvirtis

 

12.

Organizuoti piliakalnių ir piliaviečių fotografijų parodą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Kauno rajono savivaldybė,

Kauno rajono Ramučių kultūros centras

2021 m. II ketvirtis

 

13.

Organizuoti pilietinę pažintinę išvyką jaunimui ir suaugusiesiems po Suvalkijos (Sūduvos) piliakalnius, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Marijampolės savivaldybė,

Marijampolės kultūros centras

2021 m. II ketvirtis

 

14.

Surengti Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvente respublikinį renginį-konferenciją, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui paminėti

Kauno miesto savivaldybė,

Lietuvai pagražinti draugija,

XXVII knygos mėgėjų draugija

2021 m. II–III ketvirčiai

 

15.

Organizuoti Kauno miesto Kalniečių parke koncertą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečiui paminėti

Kauno miesto savivaldybė,

Koncertinė įstaiga „Kauno santaka“

2021 m. II–III ketvirčiai

 

16.

Organizuoti renginius: aplinkos tvarkymo akciją ir parodą „Antrinių žaliavų prikėlimas antram gyvenimui“, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Trakų rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2021 m. II–III ketvirčiai

 

17.

Organizuoti miškų sodinimo visoje Lietuvoje ir aplinkos tvarkymo miškuose akcijas, skirtas Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija

2021 m. II-IV ketvirčiai

 

18.

Organizuoti edukaciją-paskaitą apie Tadą Ivanauską, vieną iš Lietuvai pagražinti draugijos įkūrėjų

Lietuvos zoologijos sodas

2021 m. II-IV ketvirčiai

 

19.

Pasodinti sakurų alėją Pajūrio miestelio rekreacinėje teritorijoje, organizuoti edukacinį užsiėmimą-paskaitą „Apželdinimo menas“ ir įrengti Žadeikių seniūnijoje prie Žadeikių tvenkinio poilsio aikštelę, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Šilalės rajono savivaldybė

 

2021 m. II-IV ketvirčiai

 

20.

Organizuoti Šukonių piliakalnio sutvarkymą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Kėdainių rajono savivaldybė,

Truskavos kultūros centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

21.

Organizuoti renginius: medžių sodinimo ir aplinkos tvarkymo akcijas, edukacinę ekskursiją, prisiminimų vakarą, spaudinių parodą „Graži Lietuva – tai gražus žmogus“, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Akmenės rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

22.

Surengti fotonuotraukų parodą „Grąžiname Lietuvą ir Birštoną bei jos pristatymą“, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Birštono savivaldybė,

Birštono muziejus

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

23.

Organizuoti – Elektrėnų marių pakrančių teritorijos sutvarkymo, Mijaugonių piliakalnio sutvarkymo ir medžių sodinimo akcijas, skirtas Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Elektrėnų savivaldybė,

Elektrėnų kultūros centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

24.

Surengti jubiliejinį koncertą „Dedikacija Lietuvai“ ir sukurti vaizdo pristatymą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos skyriaus veiklai paminėti

Jurbarko rajono savivaldybė

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

25.

Organizuoti renginių ciklą ir medžių sodinimo akciją „Žydinti kultūra“, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lazdijų rajono savivaldybė,

Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

26.

Sukurti gėlyną Liongino Šepkos parke, Rokiškyje ir eko-meno instaliacijas Salų dvaro parke, Rokiškio rajone, skirtas Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Rokiškio rajono savivaldybė,

Lietuvai pagražinti draugija,

Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centras

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

27.

Pasodinti Japoniškų vyšnių sodą ir pušyną Rėkyvoje, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Šiaulių miesto savivaldybė

 

2021 m. II–IV ketvirčiai

 

28.

Organizuoti visuomenei renginių ciklą: susitikimą su kryždirbiu, fotografu Eglūnu Židoniu, inkilų gamybos dirbtuves, įrengti edukacinį Vaistinių augalų sodą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Utenos rajono savivaldybė,

Utenos kraštotyros muziejus

2021 m. II–IV ketvirčiai

29.

Organizuoti jubiliejinę tautos vienijimo sąšauką „Piliakalnių šviesa“, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100 metų jubiliejaus paminėjimui

Lietuvai pagražinti draugija

2021 m. III ketvirtis

 

30.

Organizuoti Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio šventę Žalgirio pergalės parke Kauno rajone

Lietuvai pagražinti draugija,

Kauno rajono savivaldybė

 

2021 m. III ketvirtis

 

31.

Organizuoti Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio ir Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyriaus 25‑mečio minėjimą Pakruojo kultūros namuose

Lietuvai pagražinti draugija,

Pakruojo rajono savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

 

32.

Organizuoti minėjimus Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio dienai Šilalės rajone, Tūbinių kaime, Akmenės kultūros namuose ir Varėnos rajono Perlojos kultūros namuose

Lietuvai pagražinti draugija,

Šilalės rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

 

33.

Organizuoti minėjimus Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio dienai Joniškio kultūros namuose, Šiaulių kultūros namuose ir Panevėžyje, J. Balčikonių gimnazijoje

Lietuvai pagražinti draugija,

Joniškio rajono savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė

2021 m. III ketvirtis

 

34.

Organizuoti visuomenei renginį „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti“ prie Daujėnų šventoriaus liepos, Daujėnų miestelyje, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

2021 m. III ketvirtis

35.

Organizuoti liepaičių sodinimo akciją vaikų rašytojo, vertėjo Albino Andrulionio tėviškėje, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lazdijų rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2021 m. III ketvirtis

36.

Organizuoti Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti skirtus renginius: Joniškio garbės piliečio Vaclovo Daunoro atminimo įamžinimui skirto ąžuolyno sodinimą, rašytojo Mariaus Katiliškio sodybos sutvarkymą

Joniškio rajono savivaldybė

2021 m. III–IV ketvirčiai

37.

Suformuoti Garbės piliečių alėją Šilutėje, įprasminant Šilutės 510 m. sukaktį ir Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimą

Šilutės rajono savivaldybė

 

2021 m. III–IV ketvirtis

38.

Organizuoti konkursą apie šalies kraštovaizdį, aplinkosaugą, krašto tvarkymą, visuomenės mokymus, ekologiją šalies regionuose, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

2021 m. III–IV ketvirtis

39.

Organizuoti konferenciją ekologine tema ir ekskursijų dviračiais ciklą kultūrai ir paveldui pažinti, skirtus Lietuvai pagražinti draugijos metams paminėti

Panevėžio miesto savivaldybė

2021 m. III–IV ketvirtis

 

40.

Organizuoti etninės kultūros konferenciją-forumą, skirtą Lietuvai pagražinti draugijos 100 metų jubiliejaus paminėjimui

Alytaus miesto savivaldybė,

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras

2021 m. IV ketvirtis

 

____________________________