LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

Sprendimas

DĖL LRT RADIJO LAIDOS, SKIRTOS 2017 M. BALANDŽIO 23 D. NAUJŲ RINKIMŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMĄ VIENMANDATĖJE ANYKŠČIŲ–PANEVĖŽIO RINKIMŲ APYGARDOJE NR. 49 AGITACIJAI, RENGIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. balandžio 10 d.  Nr. Sp-85

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsniu, n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti LRT radijo laidos, skirtos 2017 m. balandžio 23 d. naujų rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 49 agitacijai, rengimo taisykles (pridedama).

 

 

 

 

Pirmininkas Zenonas Vaigauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                 

VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos

generalinis direktorius                                                     

 

(parašas)

Audrius Siaurusevičius                                                                                        

 

(data)