herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo

 

2019 m. gegužės 30 d.  Nr. T-75

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1, 6 ir 61  dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu,  atsižvelgdama į savivaldybės mero teikimą (2019 m. gegužės 14 d. potvarkis Nr. M-24), Joniškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Sudaryti tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties Joniškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisiją:

Kęstutis Mačiulis, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininkas;

Romas Sperskis, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Artūras Pališkevičius, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Ernestas Vasiliauskas, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys;

Nijolė Lukšienė, seniūnaitė;

Audronė Budreckienė, Joniškio verslininkų asociacijos narė.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                     Vaida Aleknavičienė