PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS Nr. 64

 

1997 m. gruodžio 22 d.

 

Pirmininkas                                                                                   – E. Vilkas

 

Dalyvavo:

Komisijos nariai                                                                            – V. Atkočiūnas

– A. Duksa

– V. Junevičius

– T. Kazlauskienė

– R. Martinkus

– A. Merčaitis

– Č. Norkus

– R. K. Radžiūnas

– G. Švedas

– E. Žilevičius

 

Privatizavimo agentūros darbuotojas                                           – S. Overlingas

 

Valstybės finansų maklerio įmonės

„Pragema“ darbuotojas                                                                – R. Jakučionis

 

Nutarta:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1166 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo tiesioginių derybų būdu nuostatų patvirtinimo“, pripažinti tiesiogines derybas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ (1002146), uždarosios akcinės bendrovės „Babrungo veterinarija“ (6997726), bendros įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos TV“ (1049044), uždarosios akcinės bendrovės „Bruknė“ (2168327), uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autotransportas“ (7729439), uždarosios akcinės bendrovės „Alstapa“ (4966696) akcijų paketų pardavimų ir objektų – Nedirbanti katilinė (20010086), Daržovių saugykla (20010108) – pardavimus įvykusiais.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 749 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų patvirtinimo“, patvirtinti:

2.1. bendros Lietuvos ir JAV įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Elga“ (1002146) akcijų paketo (123 akcijos) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.2. uždarosios akcinės bendrovės „Babrungo veterinarija“ (6997726) akcijų paketo (1 485 akcijos) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.3. bendros Lietuvos ir Švedijos įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos TV“ (1049044) akcijų paketo (30 akcijų) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.4. uždarosios akcinės bendrovės „Bruknė“ (2168327) akcijų paketo (593 akcijos) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.5. uždarosios akcinės bendrovės „Pamario vyturys“ (4062003) akcijų paketo (10 177 akcijos) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.6. uždarosios akcinės bendrovės „Šilutės autotransportas“ (7729439) akcijų paketo (27 981 akcija) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.7. uždarosios akcinės bendrovės „Alstapa“ (4966696) akcijų paketo (9 500 akcijų) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.8. nedirbančios katilinės (20010086) pirkimo-pardavimo sutartį;

2.9. daržovių saugyklos (20010108) pirkimo-pardavimo sutartį.

3. Įpareigoti Susisiekimo ministeriją, ruošiant privatizavimo programą akcinės bendrovės „Klaipėdos Smeltė“, (4034611) pateikti pasiūlymus dėl naujo privatizavimo būdo (tiesiogines derybas), atsižvelgiant į privatizavimo agentūroje iki 1997 m. gruodžio 31 d. gautus pasiūlymus iš potencialių investitorių, nusipirkusių šios įmonės dokumentų rinkinius.

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1166 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo tiesioginių derybų būdu nuostatų patvirtinimo“ 41 ir 47.4 punktais, tiesiogines derybas dėl privatizavimo objekto „Grandininkų mokykla“ (20000026), esančio Rukloje, Jonavos r., pripažinti neįvykusiomis.

Įpareigoti Jonavos r. savivaldybę parengti privatizavimo programą pagal naują Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą.

5. Nepatenkinti V. Pučinsko prašymo sustabdyti akcinės bendrovės „Ukmergės keliai“ (8281698) privatizavimą.

 

 

PIRMININKAS                                                                                                                  E. VILKAS

 

SEKRETORIAVO                                                                                                 E. STULGAITYTĖ

______________