LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1R-189 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 22 d. Nr. 1R-47

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1R-189 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybos nuostatų ir sudėties sąrašo patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Sudarau šios sudėties Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimo tarybą (toliau – Taryba):

 

Evelina Dobrovolska

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė (Tarybos pirmininkė);

 

Inga Abramavičiūtė

 

 

Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos pirmininkė (Tarybos pirmininko pavaduotoja);

 

Danguolė Bublienė

 

 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja;

 

Daiva Kamarauskienė

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorė;

 

Mindaugas Kukaitis

 

 

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko pavaduotojas;

 

Erika Leonaitė

 

 

Žmogaus teisių stebėjimo instituto Teisės programų vadovė;

 

Viktorija Medžiaušaitė

 

 

Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorė;

 

Laima Milevičienė

 

 

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė;

 

Andrius Navickas

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto narys;

 

Živilė Poželienė

 

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorė;

 

Julius Sabatauskas

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys;

 

Aleksandras Tiaškevičius

 

 

Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriaus pavaduotojas;

 

Vigita Vėbraitė

 

 

Lietuvos teisininkų draugijos narė;

 

Natalija Žilinskienė

 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinės apsaugos grupės vadovė.“

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                Evelina Dobrovolska