Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ASMENŲ PERKĖLIMO IŠ VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKOS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

 

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 928

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į sudėtingą saugumo ir humanitarinę padėtį Venesuelos Bolivaro Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Perkelti pagal Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymą tam teisę turinčius asmenis iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką.

2. Nustatyti, kad prašymai dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo būtų priimami iki 2020 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius