LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 M. VASARIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-106 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 24 d. Nr. 3D-499

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 3D-106 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudarymo“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. S u d a r a u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą (toliau – VPS atrankos komitetas):

Darius Liutikas – žemės ūkio viceministras, VPS atrankos komiteto pirmininkas;

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėja, VPS atrankos komiteto pirmininko pavaduotoja;

Alvydas Aleksandravičius – žemės ūkio ministro patarėjas (jo nesant – Irena Lankauskienė, Žemės ūkio ministerijos patarėja);

Vytautas Andriuškevičius – Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos direktorius, narys stebėtojas (jo nesant – Algimantas Gylys, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas);

Algirdas Aušra – Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“ pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Erika Lapaitė-Bružienė, Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“ administratorė);

Alfonsas Bargaila – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Akvilė Kungienė, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos vyriausioji finansininkė);

Živilė Bilotienė – Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Inga Veževičienė, Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Loreta Bražinskaitė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Darius Krištonaitis, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas);

Gintaras Džiovėnas – Kultūros ministerijos Kultūros atminties ir paveldo politikos skyriaus patarėjas (jo nesant – Neringa Dargytė, Kultūros ministerijos Kultūros atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė);

Vilmantas Graičiūnas – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vedėjas (jo nesant – Giedrius Ladukas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas);

Ilona Javičienė – Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja (jos nesant – Jolanta Vaičiūnienė, Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė);

Paulius Jurkauskas – Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus patarėjas, narys stebėtojas (jo nesant – Mantas Kubilinskas, Žemės ūkio ministerijos Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas);

Leonas Kerosierius – Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas, narys stebėtojas (jo nesant – Danius Pumputis, Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ narys, Aukštaitijos žvejų asociacijos pirmininkas);

Tomas Keršys – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Gintarė Zajankauskaitė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė);

Virginijus Eugenijus Kirsnickas – asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas, narys stebėtojas (jo nesant – Algirdas Domarkas, asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ valdybos pirmininkas);

Simona Kiūdytė – Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Rūta Slidžiauskaitė, Žemės ūkio ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Rasa Malaiškienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Inga Liubertė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja);

Ramunė Mickuvienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Laima Vaitonytė, Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vyriausioji specialistė);

Mindaugas Pocius – Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos tarybos pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Ernestas Vaidelys, Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos narys);

Gediminas Radzevičius – VšĮ Europos regioninės politikos instituto direktorius, narys stebėtojas;

Kristina Sabaliauskienė – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė (jos nesant – Ana Surudo, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė);

Vaidas Šimaitis – Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo pirmininkas, narys stebėtojas (jo nesant – Erika Ribašauskienė, Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo administratorė);

Jolita Umbrasienė – Utenos regiono vietos veiklos grupės pirmininkė, narė stebėtoja (jos nesant – Ligita Smagurauskienė, Ignalinos rajono vietos plėtros strategijos administravimo vadovė);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas, narys stebėtojas (jo nesant – Vida Ablingienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja);

Gytis Viršilas – Žemės ūkio ministerijos Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros ir LEADER skyriaus vyriausiasis specialistas, narys stebėtojas (jo nesant – Tomas Didžiulis, Žemės ūkio ministerijos Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros ir LEADER skyriaus vedėjas, vykdantis direktoriaus funkcijas).“

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                Kęstutis Navickas