RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ 2023–2025 M. PRIORITETINIŲ OBJEKTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO IR KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS 2023 METAIS 

                     

2023 m. kovo 16 d.  Nr. T-923

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17, 30 punktais, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VE-25 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metais“ ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir naudojimo Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo infrastruktūros objektams finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T-449 (2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-670 redakcija), nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto 2023-2025 m. prioritetinį objektų sąrašą (1 priedas).

2.  Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto 2023–2025 m. prioritetinį objektų sąrašą (kai darbai atliekami didesniame kaip 1000 m2 plote) (2 priedas).

3. Paskirstyti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšas vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms finansuoti Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms 2023 metais iš viso 2 389 400 Eur, iš jų:

3.1.  1 838 900 Eur – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos esminiam turto pagerinimui: Radviliškio rajono  savivaldybės vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti ir kapitališkai remontuoti 2023 metais (3 priedas);

3.2. 550 500 Eur – Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Radviliškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms einamiesiems tikslams: vietinės reikšmės kelių priežiūrai ir paprastajam remontui atlikti, saugaus eismo priemonėms ir darnaus judumo priemonėms finansuoti 2023 metais (4 priedas).

4. Pavesti Savivaldybės administracijos direktoriui:

4.1. tvirtinti (tikslinti) Radviliškio rajono savivaldybės objektų, 2023 metais finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimui, taisymui (remontui), rekonstravimui, priežiūrai, saugaus eismo priemonių ir darnaus judumo priemonių užtikrinimui (ne mažiau kaip 10 % programos lėšų), nekeičiant nustatytos lėšų proporcijos tarp 3.1 ir 3.2 papunkčių, sąrašą.

4.2. atlikti darbų, paslaugų užsakovo funkcijas, susijusias Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimu, taisymu (remontu), rekonstravimu, priežiūra, saugaus eismo priemonių ir darnaus judumo priemonių užtikrinimu.

4.3. organizuoti tiekėjų (rangovų) parinkimą, sudaryti rangos darbų, paslaugų sutartis su jais Lietuvos Respublikos  viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

5. Pripažinti netekusius galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. T-702 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų 2022–2024 m. prioritetinių objektų sąrašų patvirtinimo ir Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Radviliškio rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo savivaldybės administracijos seniūnijoms 2022 metais“ 1 ir 2 punktus.

6. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

           

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Vytautas Simelis

 


 

 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2023-03-16 sprendimo Nr. T-923

1 priedas

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ TIESIMO, REKONSTRAVIMO IR KAPITALINIO REMONTO

2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil Nr.

Objekto pavadinimas, darbų rūšis

Objekto parametrai

Objekto vertė turtui įsigyti Eur

Bendra objekto pirmumo balų suma

Statybos darbų  įgyvendi-nimo terminai

Pastabos

Ilgis m

Plotis m

1

Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas

870

5,5

916 067

107

2023–2024

 

2

Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas

336

4,5, 6,0

255 578

106

2022–2023

 

3

Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką

606

5,5

685 415

100

2022–2023

 

4

Vietinės reikšmės kelių RD0345 VedreikiaiPašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km  ir RD0347 GrinkiškisVedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav.  kapitalinis remontas

694, 61

4,5

318 291

100

2022–2023

 

5

Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmės kelio RD0278 MažuliaiRaudondvaris kapitalinis remontas

601

6

28 5702

100

2022–2023

 

6

Radviliškio m. RD8354 privažiavimas prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas

51

5,5

95 000

100

2023

 

7

Radviliškio r. sav. Šeduvos m. sen. Šeduvos m. Žvejų g. RD7652 kapitalinis remontas

615

4,5, 5

620 810

95

2023–2024

Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis

8

Vietinės reikšmės kelio RD0225 SidabravasDžiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

1422

4,5

604 779

90

2023–2025

 

9

Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba

322

6

434 830

88

20232024

 

10

Radviliškio r. sav. Šeduvos m. gatvės atkarpos tarp Kėdainių ir Žvejų gatvių statyba

275

5,5

443 066

86

2023–2024

Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, ar / arba investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, planuojamas finansavimas valstybės, savivaldybės biudžetų lėšomis

11

Vietinės reikšmės kelio RD0319 VadaktaiOžaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

540

4,5

305 000

85

2023–2024

 

12

Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas

680

4,5

516 064

85

2023–2024

 

13

Vietinės reikšmės kelio RD0501 ŠiaulėnaiJokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

733

4,5

414 000

82

2023–2024

 

14

Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas

318

2,75, 3,5, 5

352 677

79

2023–2024

 

15

Radviliškio m. Strazdelio g. RD8052, Kapų g. RD8053, M. Valančiaus g. RD8054, Trakų g. RD8055 kapitalinis remontas

1030

3,0-3,5

1 200 000

78

2024–2025

 

16

Radviliškio rajono sav. Šeduvos m. Šaltinio g. automobilių stovėjimo aikštelės statyba

40x40

4,5

170 000

77

2023–2024

 

17

Radviliškio m. vietinės reikšmės kelio (gatvės) RD8130 privažiavimas prie Geležinkelio g. nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. ruožo nuo 0,012 km iki 0,144 km kapitalinis remontas (rekonstravimas)

132

5,5

140 000

76

2024

 

18

Vietinės reikšmės kelių RD0613 privažiavimas prie Januškonių nuo krašto kelio 144 ir  RD0614 privažiavimas prie Januškonių nuo rajoninio kelio 3417, Januškonių k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

880

4,5

364 000

75

2024–2025

 

19

Šeduvos m. dalies Šiaulėnų g. RD7631 kapitalinis remontas

306

5,5

424 000

73

20242025

 

20

Vietinės reikšmės kelio RD0288 PrasčiūnaiDargėnaiPakiršiniai, sutampančio su J. Žuko g., Pakiršinių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

1150

4,5

650 000

72

2025

 

21

Vietinės reikšmės kelio RD0380 SkomaičiaiGražiškiai, sutampančio su Tuopų g., Skomaičių k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

1900

6

960 000

72

2024–2025

 

22

Radviliškio m. dalies Skirjočių g. RD8144 ir privažiavimo prie SB „Pušelė“ nuo Skirjočių g. RD8358 kapitalinis remontas

900

4,5

609 000

70

2024

 

23

Vietinės reikšmės kelio RD0357 JuodžiaiRudžiaiGrinkiškis, sutampančio su Rudžių g., Rudžių k., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

730

6

420 000

70

2024

 

24

Vietinės reikšmės kelio RD0530 KalnaiLenartuva dalies, esančios Šaukoto sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

1320

4,5

515 000

70

2024

 

25

Radviliškio m. Ąžuolyno g. RD8471, esančios SB „Ąžuolas“ teritorijoje, kapitalinis remontas

560

3,5; 4,5

400 000

69

2025

 

26

Vietinės reikšmės kelio RD0571 ŽinėnaiVarnioniai, sutampančio su Klevų g., Varnionių k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

850

4,5

400 000

62

2025

 

27

Pakalniškių sen. Veliakiemių k. vietinės reikšmės kelio RD0245 VeliakiemiaiVaižgai kapitalinis remontas

1540

4,5

644 000

52

2025

 

 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2023-03-16 sprendimo Nr. T-923

2 priedas

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO

2023–2025 M. PRIORITETINIS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

 

Eil Nr.

 

 

Objekto pavadinimas

Objekto parametrai

Objekto preliminari vertė turtui įsigyti Eur

Bendra objekto pirmumo balų suma

Objekto įgyvendini-mo terminai

Pastabos

Ilgis m

Plotis m

1

Radviliškio m. Dariaus ir Girėno g. RD8002 (nuo Valstiečių g. iki geležinkelio pervažos) paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

212

7

19 500

139

2023

 

2

Radviliškio m. A. Povyliaus g. RD8084 paprastasis remontas (tarp Saulėtekio ir Obelėlės g.) atnaujinant a/b dangą

232

6,3

19 600

134

2023

 

3

Baisogalos mstl. Maironio g. RD7603 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

350

5,5

30 800

134

2023

 

4

Skėmių sen. Skėmių k. Alyvų g. RD7156 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

1 290

3,54

51 500

124

2023

 

5

Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Taikos g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0133 KauliniaiKalnelio Gražioniai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

300

7

30 390

108

2023

 

6

Baisogalos mstl. dalies Dvaro g. RD8160 ir privažiavimo RD76069 prie Dvaro g. nuo Žebenkos g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

227, 300

3,2; 4

33 400

98

2023

 

7

Sidabravo sen. Davongalio k. kelio RD0299 SmilgiaiBeinorava paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

920

4

90 300

95

2023

 

8

Pakalniškių sen. vietinės reišmės kelio AlksniupiaiNaujasodisSliekiai RD0250 nuo 1,95 iki 2,47 km paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

520

5,2

39 100

95

2023

 

9

Grinkiškio mstl. Šušvės g. RD7197 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

360

3,5

25 500

89

2023

 

10

Šaukoto sen. Šaukoto mstl. Beržų g. RD7532 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

470

4

40 000

88

2023

 

11

Radviliškio sen. Miežaičių k. Laukų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003 ir Pempių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

630; 240

3,5

79 000

87

2023

 

12

Šiaulėnų sen. Acokavų k. Pievų g. RD7506 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

270

3,3

24 800

86

2023

 

13

Tyrulių sen. Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g. paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

390

3

30 000

85

2023

 

14

Šeduvos m. Paniauduvės g. RD7629 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

270

2,53

24 800

84

2023

 

15

Radviliškio m. Pievų g. RD8022 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

236

4

24 300

83

2023

 

16

Radviliškio m. Širvintų g. RD8080 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

236

2,53

23 000

81

2023

 

17

Šeduvos m. Aukštaičių g. RD7643 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

217

2,53,0

18 300

80

2023

 

18

Grinkiškio sen. Vaitiekūnų k., Tarailio g. RD7707 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

540

3,04,0

37 000

79

2023

 

19

Baisogalos sen. Palonų k. Lelijų g. RD7585 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

473

33,5

39 000

78

2023

 

20

Pakalniškių sen. Pociūnų k. Gėlių RD7017, Alyvų g. RD8427 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

30; 390

3,54,5

25 400

77

2023

 

21

Radviliškio m. Vydūno g. RD8062 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

132

4,8

17 000

77

2023

 

22

Radviliškio m. Ąžuolų g. RD8030 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

110

2,54

12 000

77

2023

 

23

Grinkiškio mstl. pravažiuojamojo kelio pro daugiabučius į kelią 3429 paprastasis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą

146

3,5

23 000

77

2023

 

24

Baisogalos sen. Palonų k. Pakrantės g. RD7588 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

305

3

27 000

76

20232024

 

25

Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Kaimynų g., sutampančios su keliu RD0376, privažiavimas prie Kairėnėlių nuo kelio 2011, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

230

4

16 500

76

20232024

 

26

Aukštelkų sen. Mažaičių k. Dvaro g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0119, privaž. Prie Mažaičių nuo kelio 212, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

230

3

16 000

75

20232024

 

27

Grinkiškio sen. Kairėnėlių k. Naujosios g. RD7086 ir Kairėnų k. Mokyklos g. RD7085 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

130; 290

4,5; 6; 4

25 500

75

20232024

 

28

Radviliškio m. Nepriklausomybės g. RD8095, RD8339 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

256

4

21 000

74

20232024

 

29

Radviliškio m. Miško a. RD8038, RD8128 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

270

3,5

23 500

74

20232024

 

30

Šaukoto sen. Papušynio k. Žiedų g. RD7525 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

560

3

30 000

73

20232024

 

31

Sidabravo sen. Sidabravo mstl. Miškių g. RD7050, Miniotų g. RD7064 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

330; 80

3,0, 3,5

34 000

73

20232024

 

32

Šaukoto sen. Diktariškių k. dalies vietinės reikšmės kelių RD0503 KunigiškiaiŽeimiai ir RD0509 KunigiškiaiDiktariškiai paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

220; 210

4,5

48 000

73

20232024

 

33

Pakalniškių sen. Pociūnų k. Sodų g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0233 PociūnaiRimaičiai, paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

290

4,5

30 000

73

20232024

 

34

Baisogalos mstl. Vyšnių g. RD7592 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

410

4,5

45 000

72

20232024

 

35

Skėmių sen. Pociūnėlių k. Valmančių g. RD7176 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

105; 56; 40

3,25,0

15 000

72

20232024

 

36

Aukštelkų sen. K. Gražionių k. Tulpių g. RD7145, Pievų g. RD7147 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

514

3,0-3,5

30 000

72

20232024

 

37

Šiaulėnų sen. Acokavų k. Vyturių g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0520 AcokavaiBirietiškiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

140; 380

3; 4

46 600

70

20232024

 

38

Skėmių sen. Skėmių k. privažiavimų prie Alyvų g. RD7153, RD7154, RD7155 paprastasis remontas atnaujinant a/b dangą

156; 158, 151

3,2

26 500

70

20232024

 

39

Radviliškio m. Gamyklos g. RD8123, RD8437 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

360

4

36 000

69

2023–2024

 

40

Pakalniškių sen. Alksniupių k. Vidugirio g. RD7028 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

270

3,5

21 200

69

2023–2025

 

41

Baisogalos sen. Pakiršinėlio k. Aido g., sutampančios su vietinės reikšmės keliu RD0607 Pakiršinėlis-Čelkiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

340

3,5

29 000

68

2023–2025

 

42

Sidabravo sen. vietinės reikšmės kelio RD0308 VadaktaiTauginai, sutampančio su Vadaktų k. Darželio g., paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

200

3,5

19 000

68

2023–2025

 

43

Radviliškio sen. Voskonių k. Beržų g. RD7120 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

320

3

25 000

68

2023–2025

 

44

Šeduvos m. Naujosios g. skersg. RD7664, RD7665 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

200

3

16 000

68

2023–2025

 

45

Šeduvos m. Žvejų g. apvažiavimo RD8442 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

570

5,5

101 200

65

2023–2025

 

46

Pakalniškių sen. Alksniupių k. Pušyno g. RD7029 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

280

2,8

20 000

65

2023–2025

 

47

Skėmių sen. Pociūnėlių k. Lauko g., sutampančios su keliu RD0087 PociūnėliaiValmančiai, paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

380

4

37 000

63

2023–2025

 

48

Radviliškio sen. Mankiškių k. Pievų g. RD7095 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

240

2,53,0

18 000

63

2023–2025

 

49

Šeduvos m. sen. Pavartyčių k. Žiedo g. RD7005 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

87

5

8 000

63

2023–2025

 

50

Radviliškio sen. Kutiškių k.  g. Linksmosios g. RD7125 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

210

3,3

18 000

62

2023–2025

 

51

Pakalniškių sen. Raudondvario k. Ežero g. RD8428 paprastasis remontas įrengiant a/b dangą

250

3,5

21 000

60

2023–2025

 

 

____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2023  m. kovo 16 d.

sprendimo  Nr. T-923

3 priedas                                                                                

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS ESMINIAM TURTO PAGERINIMUI:

RADVILIŠKIO RAJONO  SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS TIESTI, REKONSTRUOTI IR KAPITALIŠKAI REMONTUOTI  2023 METAIS

 

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas (vietinės reikšmės kelio Nr.), darbų rūšis

Skiriama lėšų

2023 m. tūkst. Eur

Pastabos

1

Radviliškio m. J. Basanavičiaus g. RD8135 kapitalinis remontas

259,3

 

2

Baisogalos sen. Baisogalos mstl. S. Neries g. RD7610 kapitalinis remontas

126,0

 

3

Radviliškio m. Vingėliškio g. RD8039 rekonstravimas įrengiant pėsčiųjų dviračių taką

468,6

 

4

Vietinės reikšmės kelių RD0345 VedreikiaiPašušvys ruožo nuo 1,32 km iki 2,01 km  ir RD0347 GrinkiškisVedreikiai ruožo nuo 1,19 km iki 1,25 km Grinkiškio sen. Radviliškio r. sav.  kapitalinis remontas

168,0

 

5

Pakalniškių sen. Mažulių k. vietinės reikšmė kelio RD0278 MažuliaiRaudondvaris kapitalinis remontas

189,0

 

6

Radviliškio m. RD8354 privažiavimo prie kapinių nuo Vingėliškio g. RD8039 kapitalinis remontas

38,0

 

7

Vietinės reikšmės kelio RD0225 SidabravasDžiugoniai, sutampančio su Apynių g., Džiugonių k., Šeduvos m. sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

200,0

 

8

Radviliškio m. Kovo 11-sios g. statyba

100,0

 

9

Vietinės reikšmės kelio RD0319 VadaktaiOžaičiai, sutampančio su Vilties g., Ožaičių k., Sidabravo sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

45,0

 

10

Radviliškio sen. Kutiškių k. Pievų g. RD7107, RD7108 kapitalinis remontas

150,0

 

11

Vietinės reikšmės kelio RD0501 ŠiaulėnaiJokūbiškiai, sutampančio su Jasaičių g., Jokūbiškių k., Šiaulėnų sen., Radviliškio r. sav., kapitalinis remontas

45,0

 

12

Radviliškio m. Birutės g. RD8025 kapitalinis remontas

50,0

 

 

IŠ VISO

1 838,9

 

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2023  m. kovo 16 d.

sprendimo  Nr. T-923

4 priedas

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOS RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJOMS EINAMIESIEMS TIKSLAMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRAI IR PAPRASTAJAM REMONTUI ATLIKTI, SAUGAUS EISMO PRIEMONĖMS IR DARNAUS JUDUMO PRIEMONĖMS FINANSUOTI 2023 METAIS

 

 

Eil.

Nr.

 

 

Seniūnija

 

 

Pagal gyventojų skaičių, 40 %

Pagal kelių ir gatvių ilgį 60 %

Viso

Eur:

Iš jų:

Paprastojo remonto darbų objekto pavadinimas,

kai darbai atliekami didesniame

kaip 1 000 kv. m plote

 

Darbų vertė, Eur

Gyventojų skaičius            (2023-02-03)

Eur

Ilgis km

Eur

1.

Radviliškio m.

15 930

96 516

80,2

19 219

 

115 736

Radviliškio m. S. Dariaus ir S. Girėno g. RD8002

Radviliškio m. A. Povyliaus g. RD8084

Radviliškio m. Pievų g. RD8022

Radviliškio m. Širvintų g. RD8080

19 500

19 600

24 300

23 000

2.

Šeduvos m.

4 050

24 538

166,7

39 948

64 487

Šeduvos m. Paniauduvės g. RD7629

Šeduvos m. Aukštaičių g. RD7643

24 800

18 300

3.

Aukštelkų

1 460

8 846

89,9

21 544

30 390

K. Gražionių k. kelias RD0133 KauliniaiKalnelio Gražioniai, sutampantis su Taikos g.

30 390

4.

Baisogalos

3 371

20 424

140,9

33 766

54 190

Baisogalos mstl. Maironio g. RD7599

Baisogalos mstl. Dvaro g. RD8160 ir RD7609

30 800

23 390

5.

Grinkiškio

1 826

11 063

152,9

36 641

47 705

Grinkiškio mstl. Šušvės g. RD7197

Vaitiekūnų k. Tarailio g. RD7707

25 500

22 205

6.

Pakalniškių

1980

11 996

137,4

32 927

44 923

Naujasodžio k. vietinės reikšmės kelias RD0250 Alksniupiai–Naujasodis

39 000

7.

Radviliškio

2 664

16 141

193,5

46 371

62 511

Miežaičių k. Laukų g. (kelias RD0007 privažiavimas prie Miežaičių nuo kelio RD0003) ir Pempių g. (kelias RD0008 privažiavimas prie Miežaičių fermos nuo kelio RD0003)

62 511

8.

Sidabravo

1 401

8 488

85,6

20 513

29 002

Davongalio k. kelias RD0299 SmilgiaiBeinorava

29 002

9.

Skėmių

968

5 865

75,6

18 117

23 982

Skėmių k. Alyvų g. RD7156

23 982

10.

Šaukoto

777

4 708

121

28 997

33 704

Šaukoto mstl. Beržų g. RD7532

33 704

11.

Šiaulėnų

1 265

7 664

88,3

21 160

28 825

Acokavų k. Pievų g. RD7506

24 800

12.

Tyrulių

652

3 950

46,3

11 095

15 046

Polekėlės k. vietinės reikšmės kelio RD7565 privažiavimas prie Čiūtelių k. nuo Pievų g.

15 046

Iš viso:

36 344

220 200

1 378,3

330 300

550 500

 

 

 

____________________