LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 7 d. Nr. V-1417

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu, ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. spalio 2 d. nutarimą Nr. DT-9/2 ir 2018 m. gruodžio 3 d. nutarimus Nr. DT-11/5 ir DT-11/8:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą):

1.1.1. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį 1.105 papunkčiu:

„1.

105.

Netupitantum et Palonosetronum

C00–C96

Skiriamas pykinimui ir vėmimui (TLK-10-AM kodas R11) slopinti, jei gydant didžiausiomis ondansetrono dozėmis nenuslopinamas vėmimas arba jei šis vaistas sukelia nepageidaujamą reakciją.“

 

1.1.2. Pakeičiu III skyrių „KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS“:

1.1.2.1. Pakeičiu 2 skirsnio 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.

2.

Cyanocobalaminum

D75“

 

1.1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios 2 skirsnio 2.4 papunktį.

1.1.2.3. Pakeičiu 15 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

15. Lipoproteidų apykaitos sutrikimai ir kitos lipidemijos (100 %)“.

1.1.3.   Pakeičiu V skyrių „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“:

1.1.3.1. Pripažįstu netekusiu galios 4 skirsnio 4.13 papunktį.

1.1.3.2. Pripažįstu netekusiu galios 5 skirsnio 5.4 papunktį.

1.1.4.   Pakeičiu VI skyrių „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“:

1.1.4.1.  Pripažįstu netekusiu galios 6 skirsnio 6.1 papunktį.

1.1.4.2.  Pakeičiu 7 skirsnio 7.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.

15.

Selegilinum

G21“

 

1.1.4.3. Pakeičiu 11 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„11. Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, Huntingtono liga (50 %)

11.

1.

Amantadinum

G10

 

11.

2.

Baclofenum

G22–G25, G10

 

11.

3.

Haloperidolum

G22–G25, G10

 

11.

4.

Levodopa (+Carbidopa/+Benserazidum)

G22–G25, G10

 

11.

5.

Propranololum

G25

 

11.

6.

Selegilinum

G22–G25, G10“

 

 

1.1.4.4. Pakeičiu 13 skirsnio 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„13.

1.

Rizatriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.“

 

1.1.4.5.                 Pakeičiu 13 skirsnio 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„13.

2.

Sumatriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.“

 

1.1.4.6.                 Pakeičiu 13 skirsnio 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„13.

3.

Naratriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.“

 

1.1.4.7.                 Pakeičiu 13 skirsnio 13.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„13.

4.

Zolmitriptanum

G43, G44.0

Pirmą kartą skiria ir išrašo gydytojas neurologas, vėliau gali išrašyti vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas.“

 

1.1.5. Pakeičiu IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

1.1.5.1. Pakeičiu 1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

1. Miokardo infarktas (100 %)“.

1.1.5.2. Pakeičiu 2 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

2. Persirgtas miokardo infarktas (100 %)“.

1.1.5.3. Pakeičiu 3 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

3. Hipertenzinė nefropatija, jei yra inkstų funkcijos nepakankamumas (100 %)“.

1.1.5.4. Pripažįstu netekusiu galios 3 skirsnio 3.20 papunktį.

1.1.5.5. Pripažįstu netekusiu galios 3 skirsnio 3.23 papunktį.

1.1.5.6. Pakeičiu 4 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

4. Ūminis reumatas (100 %)“.

1.1.5.7. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. III ir IV funkcinės klasės krūtinės angina (100 %)“.

1.1.5.8. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 40 % (100 %)“.

1.1.5.9. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Smegenų infarktas (100 %).

1.1.5.10. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

8. III ir IV funkcinės klasės galūnių arterijų aterosklerozė (100 %)“.

1.1.5.11. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

9. Hipertenzinės ligos (100 %)“.

1.1.5.12. Pakeičiu 9 skirsnio 9.32 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

32.

Olmesartanum

I10–I11, I15

Išrašo gydytojas kardiologas, gydytojas nefrologas, šeimos ar vidaus ligų gydytojas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas.“

 

1.1.5.13. Pakeičiu 9 skirsnio 9.33 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

33.

Olmesartanum medoxomilum et Hydrochlorothiazidum

I10–I11

Išrašo gydytojas kardiologas, gydytojas nefrologas, šeimos ar vidaus ligų gydytojas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas.“

 

1.1.5.14. Pripažįstu netekusiu galios 9 skirsnio 9.37 papunktį.

1.1.5.15. Pripažįstu netekusiu galios 9 skirsnio 9.42 papunktį.

1.1.5.16. Pakeičiu 9 skirsnio 9.53 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

53.

Olmesartanum medoxomilum et Amlodipinum

I10–I11

Išrašo gydytojas kardiologas, gydytojas nefrologas, šeimos ar vidaus ligų gydytojas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas.“

 

1.1.5.17. Pakeičiu 9 skirsnio 9.55 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

55.

Olmesartanum et Amlodipinum et Hydrochlorotiazidum

I10–I11

Išrašo gydytojas kardiologas, gydytojas nefrologas, šeimos ar vidaus ligų gydytojas, jei gydant kompensuojamuoju angiotenzino II receptorių blokatorių grupės vaistu, turinčiu generinį analogą, per 3 mėnesius nepasiekiamas lauktinas rezultatas.“

 

1.1.5.18. Papildau 9 skirsnį 9.69 papunkčiu:

„9.

69.

Atorvastatinum et Perindoprilum

I10–I11

Skiriamas suaugusiųjų pirminei arterinei hipertenzijai (TLK-10-AM kodai I10, I11) gydyti, kartu esant gydymo statinais indikacijų (TLK-10-AM kodai E78, I21, I22, I20.8, I25.2, I63, I65, I66, I69.3, G45, Z95.1, Z95.5).“

 

1.1.5.19. Pakeičiu 10 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

10. Nestabili krūtinės angina (100 %)“.

1.1.5.20. Pakeičiu 11 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

11. Širdies ritmo sutrikimai (tachikardija ir skilvelio ritmo sutrikimai, 100 %)“.

1.1.5.21. Pripažįstu netekusiu galios 14 skirsnį.

1.1.5.22. Pakeičiu 19 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

19. Plaučių embolija (100 %)“.

1.1.5.23. Pakeičiu 20 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

20. Giliųjų venų trombozė (100 %)“.

1.1.6. Papildau XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 3 skirsnį 3.6 papunkčiu:

„3.

6.

Vedolizumabum

K51

Skiriamas, jei gydymas tumoro nekrozės faktoriaus alfa inhibitoriais yra neveiksmingas ar kontraindikuotinas.“

 

1.1.7. Pripažįstu netekusiu galios XIV skyriaus „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnio 2.4 papunktį.

1.1.8. Pakeičiu XXI skyriaus „PERSODINTI ORGANAI, AUDINIAI IR KITOS BŪKLĖS“ 1 skirsnio 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

1.

Azathioprinum

Z94.0“

 

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B sąrašą) ir pripažįstu netekusiu galios 42 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1.2.3, 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3, 1.1.5.6, 1.1.5.7, 1.1.5.8, 1.1.5.9, 1.1.5.10, 1.1.5.11, 1.1.5.19, 1.1.5.20, 1.1.5.22 ir 1.1.5.23 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga