Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl KIRNAIČIŲ HERBO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 22 d. Nr. 1K-133

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos teikimą,

t v i r t i n u Kirnaičių herbą (herbo etalono grafinis piešinys pridedamas).    

 

Respublikos Prezidentas                                                                            Gitanas Nausėda