Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 276

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir 2.3.12.4 papunktį išdėstyti taip:

2.3.12.4. asmenims, vykstantiems šio nutarimo 2.3.12.3 papunktyje nurodytais tranzitiniais traukiniais be teisės išlipti ir įlipti Lietuvos Respublikos teritorijoje (teisę išlipti Kenos geležinkelio ir Kybartų geležinkelio pasienio kontrolės punktuose turi asmenys, nurodyti šio nutarimo 2.3.1, 2.3.4, 2.3.8–2.3.11, 2.3.15–2.3.16 ir 2.3.18 papunkčiuose);“.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                                     Ingrida Šimonytė

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė