LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL VIKTORO USPASKICHO SOCIALINIAME INTERNETO TINKLE „FACEBOOK“ ATLYGINTINAI SKLEISTŲ ĮRAŠŲ, INTERNETO PUSLAPYJE WWW.DELFI.LT SKLEISTO REKLAMOS SKYDELIO IR DALYVAVIMO UAB „ŽINIŲ RADIJAS“ LAIDOJE „PERSONA GRATA“

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. Sp-262

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 3 straipsnio 6 dalimi, 14 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 29 d. pažymą Nr. 3-92 (1.2) „Dėl Viktoro Uspaskicho socialiniame interneto tinkle „Facebook“ atlygintinai skleistų įrašų, interneto puslapyje www.delfi.lt skleisto reklamos skydelio ir dalyvavimo UAB „Žinių radijas“ laidoje „Persona grata“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvės Darbo partijos politine reklama:

1.1. 2020 m. balandžio 28 d. UAB „Žinių radijas“ rubrikos „Persona grata“ laidą „Ar Viktoras privers Darbo partiją gyventi sveikai?“;

1.2. 2020 m. gegužės 1 d. Viktoro Uspaskicho „Facebook“ įrašą;

1.3. 2020 m. gegužės 23 d. Viktoro Uspaskicho reklamos skydelį naujienų portale www.delfi.lt.

2. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytą politinę reklamą ir Darbo partijos iš politinės kampanijos sąskaitos apmokėtus Viktoro Uspaskicho „Facebook“ 2020 m. balandžio 19 d., 2020 m. liepos 19 ir 26 dienomis skleistus politinės reklamos įrašus paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad Darbo partija, užsakydama Viktoro Uspaskicho „Facebook“ įrašo atlygintiną viešinimą 2020 m. balandžio 19–22 d., įgijo turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai, neužsiregistravusi politinės kampanijos dalyve, taip pažeisdama Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6 dalį.

4. Pripažinti, kad Viktoras Uspaskichas, užsakydamas atlygintiną viešinimą Viktoro Uspaskicho „Facebook“ įrašo 2020 m. gegužės 2–6 d. ir Viktoro Uspaskicho reklamos skydelio naujienų portale www.delfi.lt 2020 m. balandžio 22 d. – gegužės 7 d., įgijo Darbo partijai turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai, Darbo partijai neužsiregistravus politinės kampanijos dalyve, taip pažeisdamas Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 3 straipsnio 6 dalį.

5. Pripažinti, kad Viktoras Uspaskichas, skleisdamas šio sprendimo 2 punktu pripažintą paslėptą politinę reklamą, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.

6. Pripažinti, kad finansuojant 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyvės Darbo partijos politinę kampaniją buvo pažeista Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 14 straipsnio 1 dalis, apmokėjus dalį skleistos politinės reklamos ne iš politinės kampanijos sąskaitos, o iš Europos Parlamento frakcijos „Atnaujinkime Europą“ lėšų.

7. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytos politinės reklamos skleidimo išlaidas Darbo partijos 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis:

7.1. 2020 m. balandžio 28 d. transliuotos UAB „Žinių radijas“ rubrikos „Persona grata“ laidos „Ar Viktoras privers Darbo partiją gyventi sveikai?“ – 2 047,50 Eur;

7.2. 2020 m. gegužės 2–6 d. skleisto Viktoro Uspaskicho „Facebook“ įrašo – 200 Eur;

7.3. 2020 m. balandžio 22 d. – liepos 31 d. skleisto Viktoro Uspaskicho reklamos skydelio naujienų portale www.delfi.lt – 6 309,60 Eur.

8. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Darbo partijos 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 7 punkte nurodytomis išlaidomis už politinės reklamos skleidimą internetu.

9. Pripažinti, kad buvo pažeista Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 54 straipsnio 1 dalis, Europos Parlamento nariui Viktorui Uspaskichui pasinaudojus tarnybine padėtimi, už Viktoro Uspaskicho reklamos skydelio viešinimą naujienų portale www.delfi.lt apmokant iš Europos Parlamento frakcijos „Atnaujinkime Europą“ lėšų, bet ne iš Darbo partijos politinės kampanijos sąskaitos.

10. Perduoti surinktą medžiagą Visuomenės informavimo etikos komisijai, kuri pagal Visuomenės informavimo etikos kodekso 28 straipsnį įvertintų žurnalisto Raigardo Musnicko veiksmus vedant 2020 m. balandžio 28 d. UAB „Žinių radijas“ rubrikos „Persona grata“ laidą „Ar Viktoras privers Darbo partiją gyventi sveikai?“, nurodytą šio sprendimo 1.1 papunktyje.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė