LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-2921 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 170:2020 „IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS VAISTININKAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2021 m. balandžio 30 d. Nr. V-1007

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos medicinos normą MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymu
Nr. V-2921 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 170:2020 „Išplėstinės praktikos vaistininkas“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. išplėstinės praktikos vaistininko praktika – išplėstinės praktikos vaistininko pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją vykdoma asmens sveikatos priežiūra, apimanti suaugusiųjų imunoprofilaktiką negyvosiomis vakcinomis nuo sezoninio gripo, erkinio encefalito ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis bei greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų atlikimą;“.

2. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, licenciją paskirti ir atlikti suaugusiųjų imunoprofilaktiką į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, Sąjungos vaistinių preparatų registrą arba Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą įrašytomis negyvosiomis vakcinomis nuo sezoninio gripo ir erkinio encefalito, taip pat COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinomis, atlikti greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;“.

3. Papildau 16.3 papunkčiu:

16.3. paimti tepinėlį iš nosies landos greitajam SARS-CoV-2 antigeno testui atlikti;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                                Arūnas Dulkys