TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS SKYRIMO NUKENTĖJUS NUO GAISRO

 

2014 m. vasario 14 d. Nr. A1-240

Telšiai 

 

 

 

Vadovaudamasis Vienkartinės piniginės paramos skyrimo ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu „Dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. T1-317, 12 punktu ir atsižvelgdamas į Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos teikimo komisijos 2014 m. vasario 11 d. siūlymą,

s k i r i u vienkartinę paramą žemiau nurodytiems asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro:

1. Danutei Rimkienei, gim. 1952 m., gyv. Žemaitės g. 31-413, Telšiuose — 3200,00 Lt;

2. Jurgitai Avelienei, gim. 1976 m., gyv. Palangos g. 73, Telšiuose — 3000,00 Lt.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Saulius Urbonas                               Saulius Urbonas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Reda Raginskienė

2014-02-12