isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-152

Pakruojis

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Sudaryti Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisiją (toliau – komisija):

1.1. Gintaras Šurna – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

1.2.  Edikas Drupas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos pirmininko pavaduotojas;

1.3.  Danutė Dominauskienė – l. e. p. viešosios įstaigos Pakruojo verslo informacijos centro direktorė, komisijos narė;

1.4.   Justinas Macijauskas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

1.5.   Juozas Pupinis – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, komisijos narys;

1.6.  Orinta Ramanauskienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

1.7.  Ramūnas Ražauskas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

1.8.  Alvydas Žuvininkas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

1.9.  Erika Kižienė – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė, komisijos narė.

2.        Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017  m.  vasario  23  d. sprendimą Nr. T-58 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Saulius Margis