Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 914

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

 

1.    Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.             asmens be pilietybės kelionės dokumento:                                              

2.1.1.            išdavimą arba keitimą                                                                               30

2.1.2.            išdavimą arba keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo          45“.

 

2.    Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4.             prašymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)    32“.

 

3.    Pakeisti 2.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.5.             prašymo pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą)    17“.

 

4.    Pakeisti 2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.6.             prašymo išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą)      120

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“.      

 

5.    Pakeisti 2.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.7.             leidimo laikinai gyventi pakeitimą:                                                         

2.7.1.            prašymo pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą)                                                            120

2.7.2.            leidimo laikinai gyventi naujai įforminimą                                               30

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“.      

 

6.    Pakeisti 2.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.8.             prašymo išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą (neišdavimą):                                                                                                 90

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“.      

 

7.    Pakeisti 2.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.9.             leidimo nuolat gyventi pakeitimą                                                             30

Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus“.      

 

8.    Pakeisti 2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.13.           prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)               22“.

 

9.    Pakeisti 2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.14.           prašymo pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)       11“.

 

10.  Pakeisti 2.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.15.           prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)                                                                         20“.

 

11.  Pakeisti 2.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.16.           prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą)                                                                11“.

 

12.  Pakeisti 2.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.21.           pabėgėlio kelionės dokumento:                                                               

2.21.1.          išdavimą arba keitimą                                                                               38

2.21.2.          išdavimą arba keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas                         53“.

 

13.  Pakeisti 2.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.22.           užsieniečio paso:                                                                                      

2.22.1.          išdavimą arba keitimą                                                                               38

2.22.2.          išdavimą arba keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas                         53“.

 

14.  Pakeisti 2.25 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.25.                                                                                                                 prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą:                                                                             

2.25.1.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo                                         53

2.25.2.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka       60

2.25.3.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka     62

2.25.4.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka                61

2.25.5.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo                                        61

2.25.6.          dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo                                      44“.

 

15.  Pakeisti 3.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.21.           licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą       238“.

 

16.  Pakeisti 3.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.22.           licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                               90“.

 

17.  Pakeisti 3.24 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.24.           licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                               90“.

 

18.  Pakeisti 3.25 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.25.           licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurią išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                               90“.

 

19.  Pakeisti 3.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.26.             licencijos vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą               546“.

 

20.  Pakeisti 3.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.27.             licencijos gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                                           546“.

 

21.  Pakeisti 3.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.28.              licencijos prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                        546“.

 

22Pakeisti 3.281 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.281.            licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                        546“.

 

23.  Pakeisti 3.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.36.             licencijos organizuoti didžiąją loteriją, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                                                 

3.36.1.            išdavimą                                                                                                 1 271

3.36.2.           patikslinimą                                                                                            72“.

 

24.  Pakeisti 3.81.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.4.        branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    46 949“.

 

25.  Pakeisti 3.81.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.7.        radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          48 389“.

 

26.  Pakeisti 3.81.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.2.           eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:                                  

3.81.2.1.          branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę                        80 000

3.81.2.2.          dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę                    80 000

3.81.2.3.          neenergetinį branduolinį reaktorių                                                       80 000

3.81.2.4.          branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    33 290

3.81.2.5.          branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                       58 412

3.81.2.6.          radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    45 877

3.81.2.7.          radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, kai licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti tą pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią eksploatuoti licencija jau buvo išduota                                              6 974

3.81.2.8.          radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          46 161

3.81.2.9.          radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                          45 252“.

 

27.  Pakeisti 3.81.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.4.        branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    50 208“.

 

28.  Pakeisti 3.81.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.7.        radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          53 102“.

 

29.  Pakeisti 3.81.4.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.4.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    26 269“.

 

30.  Pakeisti 3.81.4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.5.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                       28 206“.

 

31.  Pakeisti 3.81.4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.6.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    26 568“.

 

32.  Pakeisti 3.81.4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.7.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                          26 543“.

 

33.  Pakeisti 3.81.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.5.         prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną                              46 978“.

 

34.  Pakeisti 3.81.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.6.         vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                                                  6 175“.

 

35.  Pakeisti 3.81.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.7.         įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko      4 860“.

 

36.  Pakeisti 3.81.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.8.         vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais         4 778“.

 

37.  Pakeisti 3.81.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.9.         įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas                                                               3 270“.

 

38.  Pakeisti 3.82.2.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.11.    branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   70 523“.

 

39.  Pakeisti 3.82.2.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.12.    branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   64 885“.

 

40.  Pakeisti 3.82.2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.13.    branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                            68 206“.

 

41.  Pakeisti 3.82.2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.14.    branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                  68 088“.

 

42.  Pakeisti 3.82.4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.11.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   51 716“.

 

43.  Pakeisti 3.82.4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.12.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   49 853“.

 

44.  Pakeisti 3.82.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.13.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                               51 044“.

 

45.  Pakeisti 3.82.4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.14.    branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                    51 606“.

 

46.  Pakeisti 3.82.4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.15.     branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                   52 797“.

 

47.  Pakeisti 3.82.4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.16.     radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                   52 237“.

 

48.  Pakeisti 3.82.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.5.          prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų       52 410“.

 

49.  Pakeisti 3.83 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.83.           nurodytų 3.81 ir 3.82 papunkčiuose licencijų pakeitimą:                        

3.83.1.          pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams                                                 31

3.83.2.          pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                       36

3.83.3.          Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis, branduolinio kuro ciklo arba daliosiomis medžiagomis    101

3.83.4.          Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytos licencijos atveju – kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis arba daliosiomis medžiagomis         101

3.83.5.          keičiantis veiklos apimčiai, kai viena iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, užbaigiama                156

3.83.6.          keičiantis veiklos apimčiai, kai bent vienai iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, išduodama nauja licencija ir (arba) keičiama jau išduota licencija                                                                                                       156

3.83.7.          kai teisė vykdyti dvi ar daugiau veiklų suteikiama bendroje licencijoje, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, kai veiklai buvo išduota licencija                    187“.

 

50.  Pakeisti 3.119 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.119.         licencijos organizuoti lošimus B kategorijos automatais, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                                  

3.119.1.        išdavimą                                                                                                   1 271

3.119.2.        patikslinimą                                                                                              72“.

 

51.  Pakeisti 3.120 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.120.         licencijos organizuoti bingą, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

3.120.1.        išdavimą                                                                                                   1 271

3.120.2.        patikslinimą                                                                                              72“.

 

52.  Pakeisti 3.121 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.121.         licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę, kortų ir (arba) kauliukų lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:  

3.121.1.        išdavimą                                                                                                   1 271

3.121.2.        patikslinimą                                                                                              72“.

 

53.  Pakeisti 3.122 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.122.         licencijos organizuoti totalizatorių, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                                                                     

3.122.1.        išdavimą                                                                                                   1 271

3.122.2.        patikslinimą                                                                                              72“.

 

54.  Pakeisti 3.123 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.123.         licencijos organizuoti lažybas, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                                                                     

3.123.1.        išdavimą                                                                                                   1 271

3.123.2.        patikslinimą                                                                                              72“.

 

55.  Pakeisti 4.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4.2.          papildymą įrašais                                                                                      5“.

 

56.  Pakeisti 4.51 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.51.            leidimo laikyti ginklus dublikato išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą      5“.

 

57.  Pakeisti 4.61 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.61.            neterminuoto leidimo laikyti ginklus patikslinimą ar dublikato išdavimą          5“.

 

58.  Pakeisti 4.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.10.           sprendimo dėl leidimo nešiotis ginklus išdavimo (neišdavimo), perregistravimo priėmimą      14“.

 

59.  Pakeisti 4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.11.           sprendimo dėl leidimo įsigyti ginklą išdavimo (neišdavimo) priėmimą   14“.

 

60.  Pakeisti 4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.12.           leidimo parduoti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą                                   14“.

 

61.  Pakeisti 4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.13.           leidimo perdirbti vieną šaunamąjį ginklą išdavimą                                  14“.

 

62.  Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.14.           sprendimo dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą išdavimo (neišdavimo), perregistravimo priėmimą       20“.

 

63.  Pakeisti 4.141 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.141.          leidimo laikyti (nešiotis) ginklą papildymą įrašais ar dublikato išdavimą          5“.

 

64.  Pakeisti 4.151 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.151.          neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus dublikato išdavimą         5“.

 

65.  Pakeisti 4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.16.           sprendimo dėl neterminuoto leidimo nešiotis ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą           5“.

 

66.  Pakeisti 4.161 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.161.          ginklo pažymėjimo išdavimą                                                                    5“.

 

67.  Pakeisti 4.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.20.           sprendimo dėl apsaugos darbuotojo ir (ar) inkasatoriaus pažymėjimo išdavimo (neišdavimo) priėmimą                     20“.

 

68.  Pakeisti 4.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.22.           inkasavimo pažymėjimo:                                                                         

4.22.1.          išdavimą                                                                                                   20

4.22.2.          dublikato išdavimą                                                                                   5“.

 

69.  Pakeisti 4.54.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.54.4.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                    40“.

 

70.  Pakeisti 4.54.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.54.5.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                    40“.

 

71.  Pakeisti 4.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.81.           leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:    

4.81.1.          išdavimą                                                                                                   51

4.81.2.          dublikato išdavimą                                                                                   27“.

 

72.  Pakeisti 4.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.82.           leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, išskyrus radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:                                           

4.82.1.          išdavimą                                                                                                   51

4.82.2.          dublikato išdavimą                                                                                   27“.

 

73.  Pakeisti 4.89 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.89.           laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą       134“.

 

74.  Pakeisti 4.90 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.90.           laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                       90“.

 

75.  Pakeisti 4.92 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.92.           laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                            90“.

 

76.  Pakeisti 4.93 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.93.           laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                        90“.

 

77.  Pakeisti 4.933 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.933.          asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                               52“.

 

78.  Pakeisti 4.934 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.934.          asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                               52“.

 

79.  Pakeisti 4.935 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.935.          veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurią registruoja Radiacinės saugos centras, registravimą 193“.

 

80.  Pakeisti 4.936 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.936.          radiacinės saugos eksperto pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą    60“.

 

81.  Pakeisti 4.937 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.937.          standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, kurį patvirtina Radiacinės saugos centras, patvirtinimą  44“.

 

82.  Pakeisti 4.938 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.938.          standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas išvežti iš Lietuvos Respublikos į Europos Sąjungos valstybę narę ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kurį suderina Radiacinės saugos centras, suderinimą                                                           44“.

 

83.  Pakeisti 4.939 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.939.          pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                                                                                           31“.

 

84.  Pakeisti 4.9310 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.9310.         asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimo, kurį išduoda Radiacinės saugos centras, išdavimą                                  408“.

 

85.  Pakeisti 4.141 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.141.         leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra:                                                    

4.141.1.        išdavimą                                                                                                   393

4.141.2.        atnaujinimą (išplečiant matavimų ir (ar) tyrimų sritį)                               227

4.141.3.        atnaujinimą (pakeičiant priede nurodytą matavimo ir (ar) tyrimo metodą)        65

4.141.4.        dublikato išdavimą                                                                                   24“.

 

86.  Pakeisti 4.1411 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1411.        taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra:          

4.1411.1.       išdavimą                                                                                                   999

4.1411.2.       pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalies 1–2 punktuose nurodytais pagrindais                                                                                                    501“.

 

87.  Pakeisti 4.1412 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1412.        taršos leidimo, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra:                     

4.1412.1.       išdavimą su viena specialiąja dalimi                                                         137

4.1412.2.       pakeitimą Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytais pagrindais            97

4.1412.3.       pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu       9

Pastaba. Jeigu taršos leidimas išduodamas su daugiau negu viena specialiąja dalimi, už kiekvieną papildomą specialiąją dalį valstybės rinkliava už taršos leidimo išdavimą didėja 89 eurais“.           

 

88.  Pakeisti 4.1413 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1413.        organinius tirpiklius naudojančio įrenginio, kurį įregistruoja Aplinkos apsaugos agentūra:      

4.1413.1.       įregistravimą                                                                                             85

4.1413.2.       registracijos duomenų tikslinimą Aplinkos apsaugos įstatymo 193 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytu pagrindu                                                                                                        78“.

4.1413.3.       registracijos duomenų tikslinimą Aplinkos apsaugos įstatymo 193 3 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu                                                                                                        69“.

 

89.  Pakeisti 4.1472 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1472.        leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra, išdavimą      66“.

 

90.  Pakeisti 4.148.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.148.1.      išdavimą                                                                                                   45“.

 

91.  Pakeisti 4.149.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.149.1.      išdavimą                                                                                                   34“.

 

92.  Pakeisti 4.150.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.150.1.      išdavimą                                                                                                   45“.

 

93.  Pakeisti 4.151.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.151.1.      išdavimą                                                                                                   34“.

 

94.  Pakeisti 4.152.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.152.1.      išdavimą                                                                                                   65“.

 

95.  Pakeisti 4.1521.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1521.1.     išdavimą                                                                                                   111“.

 

96.  Pakeisti 4.1522.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1522.1.     išdavimą                                                                                                   111“.

 

97.  Pakeisti 4.153.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.153.1.      išdavimą                                                                                                   283“.

 

98.  Pakeisti 4.154.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.154.1.      išdavimą                                                                                                   194“.

 

99.  Pakeisti 4.155 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.155.         paraiškos suteikti atitinkamai produktų grupei Europos Sąjungos ekologinį ženklą nagrinėjimą, kurį atlieka Aplinkos apsaugos agentūra:                                                                            

4.155.1.        labai mažoms įmonėms                                                                             350

4.155.2.        mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                               600

4.155.3.        kitiems, 4.155.1 ir 4.155.2 papunkčiuose nenurodytiems, asmenims       1 200

4.155.4.        asmenims, įregistravusiems Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS):      

4.155.4.1.     labai mažoms įmonėms                                                                             280

4.155.4.2.     mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                               480

4.155.4.3.     kitiems, 4.155.4.1 ir 4.155.4.2 papunkčiuose nenurodytiems, asmenims 960“.

 

100.  Pakeisti 4.156 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.156.         teisės vienus metus naudoti Europos Sąjungos ekologinį ženklą atitinkamai produktų grupei suteikimą, kurį atlieka Aplinkos apsaugos agentūra:                                                                     

4.156.1.        labai mažoms įmonėms                                                                             350

4.156.2.        mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                               750

4.156.3.        kitiems, 4.156.1 ir 4.156.2 papunkčiuose nenurodytiems, asmenims       1 500“.

 

101.  Pakeisti 4.157 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.157.         Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) registracijos paraiškos nagrinėjimą arba EMAS registracijos galiojimo pratęsimą, kurį atlieka Aplinkos apsaugos agentūra:   

4.157.1.        labai mažoms įmonėms                                                                             111

4.157.2.        mažoms ir vidutinėms įmonėms                                                               215

4.157.3.        teikiantiems įstatymų nustatytas viešąsias paslaugas viešojo administravimo subjektams ir asmenims, turintiems mažiau kaip 250 darbuotojų                                                                         111

4.157.4.        kitiems, 4.157.1–4.157.3 papunkčiuose nenurodytiems, asmenims         266“.

 

102.  Pakeisti 4.158.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.158.1.      išdavimą                                                                                                   34“.

 

103.  Pakeisti 4.225 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.225.         motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos liudijimo, tarptautinio kvalifikacijos liudijimo:                    

4.225.1.        išdavimą                                                                                                   5

4.225.2.        dublikato išdavimą                                                                                   4“.

 

104.  Pakeisti 4.229 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.229.         vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo patvirtinimą      11“.

 

105.  Pakeisti 4.230 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.230.         vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo patvirtinimo dublikato išdavimą        9“.

 

106.  Pakeisti 4.231 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.231.       B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo

išdavimą       7“.

 

107.  Pakeisti 4.232 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.232.         B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomo dublikato išdavimą             5“.

 

108.  Pakeisti 4.233 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.233.         B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimą      7“.

 

109.  Pakeisti 4.234 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.234.         B grupės vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato išdavimą  5“.

 

110.  Pakeisti 4.235 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.235.         laivo žurnalo įregistravimą                                                                       1“.

 

111.  Pakeisti 4.238 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.238.         vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino laikymą        8“.

 

112.  Pakeisti 4.239 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.239.         vidaus vandenų transporto specialistų ir motorinių pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos egzamino perlaikymą   6“.

 

113.  Pakeisti 4.247 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.247.         vidaus vandenų transporto priemonės (pakabinamojo variklio) išregistravimą iš Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro ir liudijimo išdavimą                                                     3,9“.

 

114.  Pakeisti 4.272 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.272.         laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre                    15“.

 

115.  Pakeisti 4.274 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.274.         laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro               8“.

 

116.  Pakeisti 4.276 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.276.         laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą           22“.

 

117.  Pakeisti 4.277 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.277.         laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą       23“.

 

118.  Pakeisti 4.278 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.278.         laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimą        22“.

 

119.  Pakeisti 4.2791 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2791.        laivo žurnalų registro registravimą                                                           1“.

 

120.  Pakeisti 4.280 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.280.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą              23“.

 

121.  Pakeisti 4.281 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.281.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą                     23“.

 

122.  Pakeisti 4.284 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.284.         leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą         3“.

 

123.  Pakeisti 4.285 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.285.         laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimą                                               28“.

 

124.  Pakeisti 4.286 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.286.         laivo įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimą     23“.

 

125.  Pakeisti 4.287 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.287.         laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimą      22“.

 

126.  Pakeisti 4.289 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.289.         civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo:                                                                                                

4.289.1.        išdavimą                                                                                                   3

4.289.2.        dublikato išdavimą                                                                                   2“.

 

127.  Pakeisti 4.290 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.290.         civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo:                                                                                    

4.290.1.        išdavimą                                                                                                   3

4.290.2.        dublikato išdavimą                                                                                   2“.

 

128.  Pakeisti 4.291 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.291.         civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimo:                    

4.291.1.        išdavimą                                                                                                   3

4.291.2.        dublikato išdavimą                                                                                   2“.

 

129.  Pakeisti 4.292 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.292.         civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą:                                                                                               

4.292.1.        išdavimą                                                                                                   3

4.292.2.        dublikato išdavimą                                                                                   2“.

 

130.  Pakeisti 4.293 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.293.         laivo istorijos tęstinio įrašo dokumento (1 forma):                                  

4.293.1.        išdavimą                                                                                                   3

4.293.2.        dublikato išdavimą                                                                                   2“.

 

131.  Pakeisti 4.2931 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2931.        Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų jūrinių avarinių radijo plūdurų (EPIRB), veikiančių 406 MHz dažniu COSPAS-SARSAT palydovinėje ryšių sistemoje, registravimą                       1“.

 

132.  Pakeisti 4.294 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.294.         jūrininko knygelės:                                                                                  

4.294.1.        išdavimą                                                                                                   27

4.294.2.        galiojimo laiko pratęsimą                                                                          7“.

 

133.  Pakeisti 4.295 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.295.         jūrinio laipsnio diplomo:                                                                          

4.295.1.        išdavimą                                                                                                   28

4.295.2.        dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                   21“.

 

134.  Pakeisti 4.297 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.297.         jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo:                                                  

4.297.1.        išdavimą                                                                                                   25

4.297. 32.     dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimą                                   20“.

 

135.  Pakeisti 4.298 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.298.         kvalifikacijos liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo:                                                           

4.298.1.        išdavimą                                                                                                   13

4.298.2.        dublikato išdavimą                                                                                   7“.

 

136.  Pakeisti 4.299 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.299.         globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo operatoriaus diplomo:          

4.299.1.        išdavimą                                                                                                   26

4.299.2.        dublikato išdavimą                                                                                   23“.

 

137.  Pakeisti 4.301 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.301.         diplomo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo:                                                                              

4.301.1.        išdavimą                                                                                                   13

4.301.2.        dublikato išdavimą                                                                                   7“.

 

138.  Pakeisti 4.303 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.303.         specialiojo liudijimo:                                                                               

4.303.1.        išdavimą                                                                                                   2

4.303.2.        dublikato išdavimą                                                                                   2“.

 

139.  Pakeisti 4.340 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.340.         vairuotojo liudijimo pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL 2009 L 300, p. 72) nuostatas išdavimą                                                                                              2,3“.

 

140.  Pakeisti 4.360 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.360.         skaitmeniniuose tachografuose naudojamos identifikavimo kortelės (vairuotojo kortelės, įmonės kortelės, dirbtuvės kortelės ar kontrolės kortelės) išdavimą, pakeitimą, atnaujinimą   34“.

 

141.     Pakeisti 4.396.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.396.7.      kai išduodamas pirmas leidimas pradėti naudoti TSS atitinkančius atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis                                                                                                   30“.

 

142.  Pakeisti 4.416.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.416.14.    maisto produkto, įtraukto į Garantuotų tradicinių gaminių arba Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus, atitikties specifikacijos reikalavimams patikrinimą        28“.

 

143.  Pakeisti 4.418 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.418.         medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelės, medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo patalpos ir gyvūnų atliekų duobės įvertinimą, akto surašymą ir pažymos išdavimą       69“.

 

144.  Pakeisti 4.420.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.420.1.      vienos geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos geriamojo vandens programinės priežiūros plano derinimą       5,7“.

 

145.  Pakeisti 4.421 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.421.         produkcijos, žaliavų tikrinimą ir sertifikavimą:                                       

4.421.1.        gyvūninių produktų ir pašarų, išskyrus tuos, už kurių valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus ir pašarus siunčiantys ūkio subjektai moka valstybės rinkliavą pagal 4.416 papunktį, siuntos tikrinimą ir sertifikavimą                                                                                                                 20

4.421.2.        gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo išdavimą, jeigu valstybės rinkliava už valstybinę veterinarinę kontrolę gyvūninius produktus ir pašarus siunčiančių ūkio subjektų nesumokėta pagal 4.416 papunktį                     6

4.421.3.        importuojamo negyvūninio maisto siuntos kontrolę                                21

4.421.4.        importuojamo negyvūninio maisto ir negyvūninių pašarų, kuriems taikoma sustiprinta kontrolė ir išduodamas bendrasis įvežimo dokumentas, siuntos kontrolę                                      25“.

 

146.  Pakeisti 4.422.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.1.2  siuntą nuo 6 iki 46 tonų

Pastaba. Papildomai 9 eurai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną                    55“.

 

147.  Pakeisti 4.422.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.3.2  siuntą nuo 6 iki 46 tonų

Pastaba. Papildomai 9 eurai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną                    55“.

 

148.  Pakeisti 4.422.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.4.2  siuntą nuo 6 iki 46 tonų

Pastaba. Papildomai 9 eurai už kiekvieną viršijančią 6 tonas siuntos toną                    55“.

 

149.  Pakeisti 4.422.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.422.8.      siuntą negyvūninių pašarų produktų                                                          22“.

 

150.  Pakeisti 4.4391 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.4391.        už notifikavimą maisto papildų, tiekiamų Lietuvos Respublikos rinkai: 

4.4391.1.       iš Europos Sąjungos valstybių narių, Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės, Norvegijos Karalystės ir Šveicarijos Konfederacijos                                                                      98

4.4391.2.       iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, išskyrus Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę, Norvegijos Karalystę ir Šveicarijos Konfederaciją                                                       156“.

 

151.  Pakeisti 4.497 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.497.         leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                          1 209“.

 

152.  Pakeisti 4.498 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.498.         leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                                1 209“.

 

153.  Pakeisti 4.499 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.499.         leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                                 1 209“.

 

154.  Pakeisti 4.500 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.500.         leidimo įsteigti totalizatoriaus ir ar lažybų punktą išdavimą                  613“.

 

155.  Pakeisti 4.501 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.501.         lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą                                       855“.

 

156.  Pakeisti 4.502 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.502.         lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir (ar) papildymų patvirtinimą       434“.

 

157.  Pakeisti 4.503 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.503.         loterijų taisyklių suderinimą                                                                   568“.

 

158.  Pakeisti 4.504 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.504.         loterijų taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų suderinimą                      281“.

 

159.  Pakeisti 4.505 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.505.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą                     287“.

 

160.  Pakeisti 4.506 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.506.         lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre          11“.

 

161.  Pakeisti 4.507 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.507.         Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą   8,6“.

 

162.  Pakeisti 4.508 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.508.         leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje         48“.

 

163.  Pakeisti 4.5081 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5081.        leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas         24“.

 

164.  Pakeisti 4.509 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.509.         lošimo įrenginio tipo patvirtinimą ir jo įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre           19“.

 

165.  Pakeisti 4.5091 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5091.        leidimo organizuoti nuotolinius lošimus:                                                 

4.5091.1.       išdavimą                                                                                                   592

4.5091.2.       papildymą ar pakeitimą, išskyrus pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje, ir pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas         287

4.5091.3.       pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                                             48

4.5091.4.       pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas                                                                                                                24“.

 

166.     Pripažinti netekusia galios po 4.5091 papunkčiu esančią pastraipą „Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos“.

 

167.  Pakeisti pastraipą po 4.5091 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos“.

 

168.  Pakeisti 4.546.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.546. 2.     rajono savivaldybėse                                                                                  6,8“.

 

169.  Pakeisti 4.547.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.547.2.      rajono savivaldybėse                                                                                  5,5

Pastabos: 1. Už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros atlikimą Birštono, Druskininkų, Marijampolės, Neringos, Visagino, Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Rietavo savivaldybėse imama 4.546.2 ar 4.547.2 papunktyje nurodyta valstybės rinkliava.

2. Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus.

3. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,90 euro valstybės rinkliava.“

 

 

170.  Pakeisti 4.548 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.548.         traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą        4,2“.

 

171.  Pakeisti 4.550 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.550.         traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą    17“.

 

172.  Pakeisti 4.551 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.551.         traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą                     7,5“.

 

173.  Pakeisti 4.552 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.552.         traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre                                    15“.

 

174.  Pakeisti pastraipą po 4.5621 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos“.

 

175Pripažinti netekusia galios po 4.565 papunkčiu esančią pastraipą „Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos“.

 

176Pripažinti netekusiais galios 4.566–4.568 papunkčius.

 

177.  Pakeisti 4.576 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.576.         Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimo:                                      

4.576.1.        išdavimą pirmą kartą                                                                                46

4.576.2.        pakartotinį išdavimą arba pakeitimą                                                         28“.

 

178.    Pakeisti pastraipą po 4.577 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos“.

 

179.  Pakeisti 4.594 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.594.          branduolinės saugos srities veiklos leidimų išdavimą:                            

4.594.1.        pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę:                

4.594.1.1.     kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turėtojas        5 102

4.594.1.2.     kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turėtojas        80 000

4.594.2.        įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose                                                                                                  47 793

4.594.3.        atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą                                                                                                     80 000

4.594.4.        pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą:      

4.594.4.1.     branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės                      80 000

4.594.4.2.     dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                                80 000

4.594.4.3.     neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                    55 845

4.594.4.4.     branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      11 081

4.594.4.5.     branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         24 658

4.594.4.6.     radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         17 265

4.594.4.7.     radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                               15 694

4.594.4.8.     radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                            14 962

4.594.5.        paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo                                      22 378

4.594.6.        vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu             3 068

4.594.7.        vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą           3 068“.

 

180.  Pakeisti 4.595.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.595.2.       pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                       36“.

 

181.  Pakeisti 4.596.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.596.1.       išdavimą                                                                                                   698“.

 

182.  Pakeisti 4.597 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.597.          laikinojo leidimo gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą           546“.

 

183.  Pakeisti 4.598 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.598.          laikinojo leidimo prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius išdavimą       546“.

 

184.  Pakeisti 4.5981 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5981.        laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą   546“.

 

185.  Pakeisti 4.599 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.599.            laikinojo leidimo vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte išdavimą                                                                                                            546“.

 

186.  Pakeisti 4.600 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.600.            saugos analizės ir pagrindimo dokumentų derinimą:                            

4.600.1.           branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos derinimą:

4.600.1.1.        branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės                        63 862

4.600.1.2.        dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                                71 114

4.600.1.3.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                  39 042

4.600.1.4.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      25 241

4.600.1.5.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         25 241

4.600.1.6.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      25 241

4.600.1.7.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            64 000

4.600.1.8.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                            25 241

4.600.2.           periodinės branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo ataskaitos derinimą: 

4.600.2.1.        branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                               80 000

4.600.2.2.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                  77 146

4.600.2.3.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      25 406

4.600.2.4.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         27 057

4.600.2.5.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      23 098

4.600.2.6.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            25 811

4.600.2.7.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                            29 133

4.600.3.           branduolinės energetikos objekto pirmos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą          9 745

4.600.4.           branduolinės energetikos objekto antros kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą          8 188

4.600.5.           branduolinės energetikos objekto trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą:       

4.600.5.1.        fizinės saugos sistemų ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą      142

4.600.5.2.        radiacinės kontrolės sistemos ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                        162

4.600.5.3.        kitų nei nurodytų 4.600.5.1 ir 4.600.5.2 papunkčiuose trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                             118

4.600.6.           branduolinės energetikos objekto ketvirtos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą:        

4.600.6.1.        radionuklidais neužterštų branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų, kurie nepatenka į dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbų, vykdomų branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo metu, aprašus arba eksploatavimo nutraukimo projektus, modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą          94

4.600.6.2.        branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimo projekto parengiamųjų veiklų įgyvendinimo branduolinės energetikos objekto galutinio sustabdymo ir eksploatavimo nutraukimo metu modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                             94

4.600.6.3.        statinių priskyrimo nenaudojamiems ir nereikalingiems statiniams, kuriuos numatoma griauti, ir (ar) nenaudojamų ir nereikalingų statinių griovimo darbų vykdymo modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą          172

4.600.7.           branduolinės energetikos objekto penktos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą          2 312

4.600.8.           branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos derinimą:   

4.600.8.1.        branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                               73 777

4.600.8.2.        neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                  52 422

4.600.8.3.        branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      17 781

4.600.8.4.        branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         20 433

4.600.8.5.        radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      17 781

4.600.8.6.        radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            20 433

4.600.8.7.        radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                            20 433

4.600.9.           nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto projekto įgyvendinti atliekamos saugos pagrindimo dokumentų derinimą      3 320

4.600.10.         atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano derinimą                   2 270

4.600.11.         priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programos derinimą           7 364

4.600.12.         branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizės derinimą:  

4.600.12.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės                        3 216

4.600.12.2.      dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                                3 610

4.600.12.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                  3 216

4.600.12.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      2 837

4.600.12.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         3 216

4.600.12.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      2 837

4.600.12.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            2 837

4.600.12.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                            3 175

4.600.13.         atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimą:                          

4.600.13.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės                        3 570

4.600.13.2.      dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                                3 570

4.600.13.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                  3 570

4.600.13.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      3 570

4.600.13.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         3 570

4.600.13.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      3 570

4.600.13.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            3 570

4.600.13.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                            3 570

4.600.13.9.      veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                                         2 636

4.600.13.10.    veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                     2 636

4.600.13.11.    veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                                                                                             388

4.600.13.12.    veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas      388

4.600.14.         branduolinio energetikos objekto techninės specifikacijos derinimą:   

4.600.14.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės                        26 209

4.600.14.2.      dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                                                29 477

4.600.14.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                  19 120

4.600.14.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      8 921

4.600.14.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                                         15 277

4.600.14.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      15 137

4.600.14.7.      radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                            13 223

4.600.14.8.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                                            13 179

4.600.15.         galutinio radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo plano derinimą    3 550“.

 

187.  Pakeisti 4.6001 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6001.          asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimo išdavimą   70“.

 

188.  Pakeisti 4.6002.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6002.1.       atestavimo egzamino laikymą ar perlaikymą                                          81“.

 

189.  Pakeisti 4.6003 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6003.          radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimą      3 579“.

 

190.  Pakeisti 4.6004 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6004.          radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikato išdavimą  2 454“.

 

191.  Pakeisti 4.6005 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6005.          pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato išdavimą                      5 563“.

 

192.  Pakeisti 4.6006 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6006.        pakuotės konstrukcijos ir radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato išdavimą 8 851“.

 

193.  Pakeisti 4.6007 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6007.        kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą                                                                  367“.

 

194.  Pakeisti 4.6008 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6008.        kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą                                                                                   367“.

 

195.  Pakeisti 4.6009 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6009.        kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato išdavimą        519“.

 

196.  Pakeisti 4.60010 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60010.       veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą            371“.

 

197.  Pakeisti 4.60011 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60011.       radiacinės saugos eksperto pažymėjimo išdavimą                                    71“.

 

198.  Pakeisti 4.60012 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60012.       standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės, patvirtinimą                                                           698“.

 

199.  Pakeisti 4.60013 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60013.       standartinio dokumento, suteikiančio teisę radioaktyviąsias medžiagas įvežti į Lietuvos Respubliką iš Europos Sąjungos valstybės narės ar vežti tranzitu per Lietuvos Respubliką tarp Europos Sąjungos valstybių narių, suderinimą   698“.

 

200.   Pakeisti 4.60014 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.60014.       asmens, įskaitant dozimetrijos tarnybą, atliekančio visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimo išdavimą                                                                                                    432“.

 

201.   Pakeisti 4.606 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.606.         egzamino turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą           62“.

 

202.   Pakeisti 4.608 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.608.         egzamino turto arba verslo vertintojo eksperto kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą           185“.

 

203.   Pakeisti pastraipą po 4.617 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Nacionalinio akreditacijos biuro“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka