LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymo nr. V-598 „DĖL LeidiNIŲ, KURIUOSE GALI BŪTI REKLAMUOJAMI RECEPTINIAI VAISTiniai preparatai, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“

pakeitimo

 

2024 m. sausio 16 d. Nr. V-51

Vilnius

 

 

Pakeičiu Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl Leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašo patvirtinimo“, ir jį papildau 168 punktu:

168. „Lietuvos farmacijos žinios“. Leidinys periodinis, platinamas tiesiogiai sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams. Leidinyje pateikiama informacija apie medicinos ir farmacijos mokslo bei praktikos aktualijas, red. Ona Ragažinskienė, leidėjas Lietuvos farmacijos sąjunga, Kaunas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys