Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI EUROPOS TEISĖS DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

 

2019 m. vasario 13 d. Nr. 152

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 straipsnio 8 punktu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Sutikti, kad Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (juridinio asmens kodas 188600362) būtų reorganizuojamas jungimo būdu ir prijungtas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (juridinio asmens kodas 188604955).

2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, racionaliau naudoti materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius;

2.2. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

2.3. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;

2.4. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;

2.5. papildomos funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, numatytos Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1R-204 „Dėl Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9–14 punktuose;

2.6. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką ir teisingumo ministrą                                                              Vilius Šapoka