LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 19 d. Nr. V-1889

Vilnius

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, ir papildau VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį 2.12 papunkčiu:

„2.

12.

Diroksimelio fumaratas

G35

Skiriamas tik monoterapijai pacientams, kuriems interferonai ir (arba) glatiramero acetatas, ir (arba) teriflunomidas yra neveiksmingi, netoleruojami arba kontraindikuotini.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys