ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO BAZINĖS ŽEMĖS SKLYPO VERTĖS PATAISOS KOEFICIENTO SKLYPO PADĖČIAI ĮVERTINTI KOMPLEKSINIU URBANISTINIU EKOLOGINIU POŽIŪRIU (KEU) APSKAIČIAVIMO IR MIESTO TERITORIJOS ZONAVIMO KOMPLEKSINIU URBANISTINIU POŽIŪRIU SCHEMOS PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-27

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, įgyvendindama Žemės įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ 4 priedo 9 punktą,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto bazinės žemės sklypo vertės pataisos koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu (KEU) apskaičiavimo ir miesto teritorijos zonavimo kompleksiniu urbanistiniu ekologiniu požiūriu schemą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Šiaulių miesto tarybos 1992 m. gegužės 14 d. sprendimą Nr. 280 „Dėl urbanistinių-ekologinių ir kitų koeficientų tvirtinimo“;

2.2. Šiaulių miesto tarybos 1995 m. gruodžio 14 d. sprendimą Nr. 68 „Dėl urbanistinių-ekologinių ir kitų koeficientų tvirtinimo“;

2.3. Šiaulių miesto tarybos 1998 m. spalio 1 d. sprendimą Nr. 176 „Dėl miesto Tarybos 1995-12-14 sprendimo Nr. 68 dalinio pakeitimo“;

2.4. Šiaulių miesto valdybos 2000 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. 521 „Dėl urbanistinio-ekologinio koeficiento sumažinimo“;

2.5. Šiaulių miesto valdybos 2000 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. 669 „Dėl urbanistinio-ekologinio koeficiento sumažinimo“;

2.6. Šiaulių miesto valdybos 2001 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. 63 „Dėl koeficiento teritorijų socialiniam-gamybiniam potencialui įvertinti ir kompleksinio ekologinio-urbanistinio koeficiento taikymo plotuose, po 1995 m. sausio 1 d. priskirtuose savivaldybių administracinėms teritorijoms“.

3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Artūras Visockas