LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL AKCIJŲ „VISO GERO, VOLDEMORTAI“ IR „VISO GERO, VALDEMARAI?“

2020 M. SPALIO 11 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ POLITINĖS KAMPANIJOS METU

 

2020 m. spalio 31 d. Nr. Sp-254

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 14 straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 6 dalimi ir 23 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. spalio 30 d. pažymą Nr. 3-110 (1.2) „Dėl akcijų „Viso gero, Voldemortai“ ir „Viso gero, Valdemarai?“ 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos metu“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad leidinys „Viso gero, Valdemarai?“ yra laikytinas neigiama Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų sąjungos politine reklama.

2. Nepripažinti, kad apmokėjus politinės reklamos išlaidas ne iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų buvo pažeista Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 14 straipsnio 1 dalis.

3. Perduoti Visuomenės informavimo etikos komisijai nagrinėjimui surinktą tyrimo medžiagą su prašymu įvertinti VšĮ Laisvės TV ir Andriaus Tapino skleistą informaciją  apie akcijas „Viso gero, Valdemarai?“, ir „Viso gero, Voldemortai“ pagal Visuomenės informavimo etikos kodekso 25, 26, 27, 28 straipsnius ir pateikti komisijos sprendimą.

4. Kreiptis į Seimą, kad būtų svarstoma būtinybė reglamentuoti trečiųjų asmenų dalyvavimą politinėje kampanijoje numatant finansavimo šaltinius, deklaravimo ir žymėjimo prievolę bei galimą išlaidų limitą.

Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sprendimą dėl politinės kampanijos dalyvio padaryto šiurkštaus šio įstatymo pažeidimo, politinės kampanijos per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė