LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 77, 170 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 1701 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2023 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-2463

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 77 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 77 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

77 straipsnis. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas, perdavimas ar kitoks realizavimas nepilnamečiams

1. Tabako gaminių ar susijusių gaminių nupirkimas, perdavimas ar kitoks realizavimas nepilnamečiui

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimą.“

 

2 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 170 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimas prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse nepilnamečiams

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.“

2. Pakeisti 170 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 1701 straipsniu

Papildyti Kodekso XV skyrių 1701 straipsniu:

1701 straipsnis. Elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimas ar kitoks realizavimas

1. Elektroninių cigarečių ir (ar) jų pildyklių pardavimas ar kitoks realizavimas, išskyrus šio kodekso 77 straipsnyje numatytus pažeidimus,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų dvidešimt iki trijų šimtų dvidešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti daikto, kuris buvo administracinio nusižengimo padarymo įrankis, konfiskavimą.

 

4 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49) policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 1311, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 1701, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 2091, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalyse, 282, 290, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6, 11, 12, 15, 16 dalyse, 373 straipsnio 2 dalyje, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 4221, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450 straipsnio 1, 2, 17, 18 dalyse, 451, 452, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474, 4741 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 4941, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 41, 5, 6 dalyse, 507, 5071, 508, 5101, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 5261, 527, 528, 530, 534, 535, 538, 540, 546, 553, 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda