LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PROTOKOLŲ pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, BALSŲ IR PIRMUMO BALSŲ SKAIČIAVIMO, RINKIMŲ BIULETENIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO APYGARDOS (SAVIVALDYBIŲ) RINKIMŲ KOMISIJAI TVARKOS APRAŠO IR PIRMUMO BALSŲ PERSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO BEI BALSŲ SKAIČIAVIMO PROtOKOLŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. Sp-211

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 69–74 straipsniais, rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 80–85 straipsniais, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 74–83 straipsniais, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų 74–78 straipsniais, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 65–70 straipsniais ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 6 punktu, nusprendžia:

Patvirtinti pridedamus:

1.1. Apylinkės rinkimų komisijos protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo apygardos rinkimų komisijai tvarkos aprašą;

1.2. Pirmumo balsų perskaičiavimo tvarkos aprašą;

1.3. Balsų skaičiavimo protokolų formas: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7;

1.4. Rinkimų biuletenių perdavimo Vyriausiajai rinkimų komisijai akto B1 formą.

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                            Laura Matjošaitytė