Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2022 M. SAUSIO 12 D. NUTARIMO NR. 28 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 2 d. Nr. 74

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. 28 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios 1.2 papunktį.

2. Pripažinti netekusiu galios 1.4 papunktį.

3. Pripažinti netekusiu galios 2 punktą.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Teisingumo ministrė, pavaduojanti

vidaus reikalų ministrą                                                                     Evelina Dobrovolska