LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL PADĖKOS ISLANDIJOS RESPUBLIKAI

 

2021 m. kovo 10 d. Nr. XIV-191

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2021 m. vasario 11 d. sukako 30 metų, kai Islandija pirmoji oficialiai tarptautiniu mastu pripažino 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvos Respubliką;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad šiandien Lietuva ir Islandija glaudžiai bendradarbiauja Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo (NB 8) formatu;

vertindamas vis stiprėjančius Lietuvą ir Islandiją siejančius mokslo, kultūros bei žmonių vertybinius ryšius;

pabrėždamas, kad Islandija ekspertiniu lygmeniu prisideda prie NATO vykdomų atgrasymo priemonių ir Lietuvoje dislokuoto priešakinių NATO pajėgų bataliono,

reiškia didžiausią padėką Islandijai už prigimtinės tautos teisės turėti savo valstybę pripažinimą ir paramą tada, kai kiti nedrįso to dar padaryti;

dėkoja Islandijos Respublikos Altingui už greitą reagavimą į 1991 m. sausio 13 d. vykdytą Sovietų Sąjungos agresiją prieš nepriklausomą Lietuvos Respubliką ir Islandijos diplomatijos vadovui Jonui Baldvinui Hannibalssonui – už jo ypatingą asmeninį indėlį ir tvirtą paramą Lietuvai siekiant laisvės;

primena, kad Islandija niekada nepripažino įvykdytos Baltijos šalių aneksijos;

pabrėžia, kad Islandijos ir jos žmonių solidarumas Lietuvai buvo neįkainojama parama siekiant valstybingumo įtvirtinimo;

priduria, kad dėl šio Islandijos žingsnio pasaulis turėjo progą prisiminti, kad, be tiesioginių interesų, egzistuoja ir istorinis teisingumas, tautų apsisprendimo teisė ir valia, galiausiai – moralė;

konstatuoja, kad 1991 metais išskirtinę drąsą, ryžtą ir draugystę Lietuvai parodžiusi Islandija ir šiandien išlieka artima Lietuvos sąjungininkė bei partnerė;

primena, kad Lietuvoje kiekvienais metais minint Islandijos nepriklausomybės dieną vyksta žmonių inicijuota akcija „Ačiū, Islandija“, kuria išreiškiamas dėkingumas islandų tautai;

tvirtai pritaria nuosekliam tolesniam dvišalių santykių stiprinimui.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen