LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 9 d. Nr. V-842

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m. birželio 18  d. nutarimą Nr. DT-5/4,

p a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Insulino pompų, naudojamų ambulatoriškai gydyti nuolatine poodine insulino injekcija, keičiamųjų dalių komplektas

16.1. Per mėnesį išrašomas vienas keičiamųjų dalių komplektas sergantiesiems I tipo cukriniu diabetu:

16.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų,

16.1.2. planuojančioms pastoti moterims, kai yra nekontroliuojamas diabetas – iki 1 metų,

16.1.3. nėščiosioms – nėštumo laikotarpiu.

16.2. Kompensuojamoji komplekto kaina – 87 eurai per mėnesį.“

2.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Diagnostinės juostelės gliukozei nustatyti

17.1. Atsižvelgiant į originalios pakuotės dydį išrašoma:

17.1.1. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu – iki 150 juostelių per mėnesį (iki 1800 juostelių per metus);

17.1.2. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.3. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną – iki 75 juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių per metus);

17.1.4. vaikams ir asmenims iki 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus – iki 75 juostelių per 2 mėnesius (iki 450 juostelių per metus);

17.1.5. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems insuliną – iki 50 juostelių per 2 mėnesius (iki 300 juostelių per metus);

17.1.6. asmenims nuo 24 metų, sergantiems 2-ojo tipo cukriniu diabetu ir vartojantiems geriamus gliukozės kiekį kraujyje mažinančius vaistus – iki 50 juostelių per 4 mėnesius (iki 150 juostelių per metus);

17.1.7. nėščiosioms, sergančiosioms bet kurio tipo cukriniu diabetu, skiriama papildomai iki 200 juostelių per 3 mėnesius (iki 600 juostelių nėštumo laikotarpiu);

17.1.8. nėščiosioms, sergančioms gestaciniu diabetu – iki 50 juostelių per 3 mėnesius (iki 150 juostelių nėštumo laikotarpiu).

17.2. Juosteles išrašo gydytojas endokrinologas, gydytojas vaikų endokrinologas, vidaus ligų gydytojas, vaikų ligų gydytojas ar šeimos gydytojas.

17.3. Pirmą kartą išrašant juosteles galima išrašyti mažiausią originalią pakuotę.

17.4. Vėliau vienu metu, išskyrus 17.1.6 papunktyje nurodytu atveju, galima išrašyti ne didesnį kaip 3 mėnesiams skiriamą juostelių kiekį.

17.5. Diagnostinės juostelės aparatams, turintiems balso pranešimo funkciją, skiriamos tik akliesiems ir asmenims, turintiems regos sutrikimų, įskaitant abiejų arba vienos akies aklumą.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė